Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Zápis z VO dne 21.4.2016

Zápis z VO dne 21.4.2016

Zápis z jednání výboru oblasti Olomouc dne 21.4.2016
 1. Přítomni dle presenční listiny

 2. Shromáždění delegátů 2016
  • nový pohled na povolování staveb – novela stav. zákona
  • koordinované povolení stavby
  • řešením by bylo vydat nový stavební zákon
  • důraz na umístění
  • soutěžní řád – standardy pracnosti i pro další obory
  • hluk – měření hluku §77 – připravuje se metodický návrh pro krajské hygienické stanice
  • digitální archivace panelových soustav
  • expertiza – posouzení investice, zda je životaschopná
  • obor pozemní stavby se dostává do diskriminační polohy
  • normy – průběžná jednání
  • BIM – jak vytvořit materiálové knihovny – bude nutností
  • 12% staveb bylo realizováno v BIM a počet narůstá
  • péči o stavebnictví je potřeba spojit – chybí ústřední orgán
  • EIA – protahuje se povolovací proces
  • FIDIC – bílá kniha pro projektanty
  • nezávislé kontroly projektů
  • soutěž ČKAIT 2015
  • hospodaření, pojištění, aktivity
  To byla témata, o kterých se na SD hovořilo a diskutovalo.

 3. Byla vyhlášena soutěž ČKAIT – Cena inženýrské komory 2016.
  Přihlášky do 31.10.2016 na OK Olomouc. Na oblasti vyzvat a připomenout – zajistí OK a členové VO.

 4. VO odsouhlasila akce CŽV na II. pololetí 2016
  • 13.9.2016 Spoje betonových i ocelových konstrukcí
  • 4.10.2016 Hluk v právních předpisech a jeho řešení v projektech staveb
  • 8.11.2016 Dřevěné mosty a lávky
  • 29.11.2016 Současný stav v oblasti projektování a realizace staveb elektro komunikací

 5. Schůzka stavebních úřadů bude Ing. Mazurovou teprve stanovena. Je domluvena účast ČKAIT a předání DVD Profesis všem stav. úřadům

 6. VO odsouhlasil příspěvek na odbornou exkurzi „Největší perly Dánska“ pro Ing. Romana Kalinu ve výši 2000,- Kč.

 7. VO odsouhlasil termín pro přípravu a realizaci odborné exkurze do fy Fénix v Jeseníku na 16.6.2016. Doprava autobusem, odjezd v 10.30 hod. z Olomouce. OK zajistí autobus a pozvánky na exkurzi. Zajištění účasti nahlášených členů z důvodu obsazení autobusu: zdůraznit závaznost přihlášených.

 8. Příklady navrhování vozovek a jejich oprav – doprovodná odborná přednáška Stavotech byla velmi úspěšná a navštívená. Všem účastníkům OK rozeslala prezentaci přednášky e-mailem.

 9. Soutěž „Stavba roku 2016 Olomouckého kraje“ probíhá jednání a návštěvy jako příprava na soutěž.

 10. Poděkování od stav. Doláka za blahopřání k jeho jubileu.

 11. Změna místa konání přednášek CŽV pro II. pololetí 2016. BEA kampus Olomouc, tř. Kosmonautů 1288/1, salonek ALFA.

 12. Veřejné zakázky v zahraniční praxi – autor Ing. Oleríny obdrželi členové VO. Přednášku na dané téma jsme měli na oblasti.

 13. Hospodaření oblasti za leden až březen 2016, členové VO obeznámeni.

 14. VO doporučuje sledovat obnovu památky „Libušín“. Dle dostupných informací by obnova měla začít na jaře 2017. Realizace firma Archatt Brno.

 15. Inženýrský den v Brně 20.4.2016
  • Voda – povodně – sucho. Kvalitní přednášky na téma klimatické změny a Strategie a technická opatření proti hydrotechnickým extrémům.
  • Stavební kniha – Vodohospodářské stavby.

 16. Výroční členská schůze OP ČSSI Olomouc 14.4.2016. Za ČKAIT se zúčastnila Ing. Najdekrová. Prezentováno bylo vodní dílo Skalička a Protipovodňové opatření Olomouc - ETAPA II B. Uvedené téma je vhodné pro prezentaci v komorových časopisech. Pro kontakt Povodí Moravy – VO doporučuje přednášejícího na schůzi ČSSI.

 17. Zaznívaly kritické připomínky k cenám projektových prací, legislativě, vymahatelnosti práva.

 18. Další schůzka VO je 19.5.2016
Dne 21.4.2016 zapsala Ing. Najdekrová