Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Zápis z výborové schůze - 11/2019

Zápis z výborové schůze - 11/2019

Z Á P I S
ze zasedání výboru ČKAIT Liberec, konaného dne 18. 11. 2019 od 15:00 h

Přítomni: členové výboru a hosté - viz prezenční listina.

Informace předsedy Ing. K. Urbana:
- Představen nový zástupce oblastní pobočky SPS Ing. Vladimír Herman.
- Bylo podepsáno nové „Ujednání o spolupráci mezi oblastním zastoupením ČKAIT, SPS a
ČSSI“ (ke dni 21.10.19).
- Nová dohoda o partnerství mezi ČKAIT a Libereckým krajem je v jednání.
- Kontrola nové žádosti o autorizaci. Členy výboru byla schválena.
- Informace ke „Stavbě roku LK: vyhodnocení „SR“, členům výboru předán k nahlédnutí
hodnotící formulář.
- Příprava valné hromady (koná se ve čtvrtek 30. 1. 2020):
- VHO bude řídit Ing. Koch,
- návrhová komise bude ve složení: Ing. Sobotka, Ing. Moc, Ing. Kračmar,
- mandátová a volební komise bude ve složení: Ing. Jeníčková, Ing. Bukvic, Ing. Ulrych,
- zápis z VHO provede Ing. Chval,
- u prezence: pí Pavlů, Ing. Bukvic,
- složení kandidátů a náhradníků na SD se projedná na další schůzi výboru (9 osob).
- Požádal členy výboru o návrh na výjezdní zasedání, letos poslední výborové schůze.
Návrhy míst zaslat pí Pavlů co nejdříve!
- Na poradě předsedů v Praze 27.11.19 svoji účast omluvil a bude zastoupen Ing. Chvalem.

Diskuse:
Ing. Sedlický informoval o plánované exkurzi na počátku příštího roku, kterou organizuje pobočka ČSSI. Jedná se o dvoudenní výlet do Brna. Exkurze do vily Stiassnia v Brně -Pisárky a po té účast na veletrhu IBF.

Závěr:
- poslední letošní porada se bude konat v úterý 17. 12. 2020 od 15:00 hodin.

Zapsala Alexandra Pavlů, tajemnice OK ČKAIT.