Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Zápis z výborové schůze - 5/2019

Zápis z výborové schůze - 5/2019

Z Á P I S
z výborové schůze OK ČKAIT Liberec konané dne 20. 5. 2019 od 15:00 h
Přítomni: členové výboru OK a hosté (viz prezenční listina).

Informace předsedy Ing. K. Urbana:
1. Kontrola nových žádostí o autorizaci. Členy výboru byly schváleny.
2. Informace k soutěži „Stavba roku LK“.
3. V úterý 28. 5. od 12:00 h proběhne na SPŠ stavební Liberec seminář na téma „Navrhování konstrukcí z přírodního kamene a zkušenosti z jejich realizace“.
4. Ve středu 5.6.19 od 8:00 hodin se uskuteční seminář HZS LK na téma „Nové předpisy v oblasti požární bezpečnosti staveb“.

Závěr:
- další výborová schůze se bude konat v pondělí 17.6.19 od 15:00 h.

Zapsala Alexandra Pavlů, tajemnice OK.