Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Zápis z výboru oblasti 15. 9. 2016

Zápis z výboru oblasti 15. 9. 2016

Výbor oblasti Olomouc dne 15. 9. 2016
Zápis ze schůze výboru
1. Přítomni dle presenční listiny

2. Nová tajemnice ing. Jana Černá, autorizovaná inženýrka, pracuje na OK od 1. 8. 2016. Splňuje požadavky kanceláře Praha.

3. Všechny stavební úřady obdržely DVD Profesis 23. 6. 2016 na pracovní schůzce.

4. Územní plán města Olomouce – krajský úřad Moravskoslezského kraje zahájilo 29. 7. 2016 přezkumní řízení. První námitku podala OK 11/2013..

5. Článek a fotodokumentace z odborné exkurze Fenix Jeseník – podklady k článku zaslal Ing.Kalina do časopisu Z+I č. 5/16.

6. Rovněž do časopisu Z+I č. 5/16 bude nutné připravit pozvánku na VH – zajistí OK.

7. VO odsouhlasil příspěvek na odbornou exkurzi do Polska
Ing. Františku Vaculínovi ve výši 2000,- Kč
Josefu Svobodovi ve výši 500,- Kč

8. Na shromáždění delegátů v roce 2017 budou volby do orgánů komory. VO připraví kandidátku pro volby na SD 2017 z oblasti Olomouc.

9. VO navrhne materiál, který předá účastníkům VH při prezenci dne 17. 1. 2017.

10. Dotazy na BIM v rámci zadávání veřejných zakázek – od členů oblasti.

11. VO odsouhlasuje odbornou exkurzi 1. 12. 2016 „ Polyfunkční dům – novostavba“ Sokolská 5 Olomouc, se společenským setkáním a pohoštěním společně s OP ČSSI.

12. CŽV na 1. pololetí 2017 návrh témat:
- Finance a daně 2016
- BIM – projektování v praxi – ing. arch. Jan Beneš, PROJEKT AA
- Zákon o zadávání veřejných zakázek – Mgr. David Dvořák
- Současné zemědělské stavby – ing. Kouďa, doc. Ing. Přikryl, doc. Ing. Vaculík
- Jak být úspěšný při získávání povolení od stavebního úřadu
- Stavby Ostravska – Dolní Vítkovice
- Odstraňování staveb
- Stavební mechanika pro projektanty a stavbyvedoucí - doc. Krejsa, PhD. Ostrava VŠB
- Zadržování a druhotné využití dešťové vody – šedá voda, ASIO Brno – příklady z praxe
- Antibakteriální trubní systémy pro rozvod vody a pro podlahové topení

13. Soutěž „Stavba roku Olomouckého kraje“
Vyhlášení soutěže je podepsáno hejtmanem Olomouckého kraje. Kraj rozešle dopis a další materiály k soutěži – pravidla i přihlášky. VO materiály odsouhlasil.

14. Olomoucké panelové soustavy a navrhování dodatečně předsazených lodžií – autor ing. Jaromír Vrba, Csc., rozsah 40 stran. Vydala by to OK v nákladu 50-100 kusů. S požadavkem se na OK obrátil ing. Vrba. VO vydání odsouhlasil.

15. Materiál Vady díla – stavba, projektová dokumentace členové VO obdrželi.

16. Hospodaření OK Olomouc v období leden – srpen 2016, VO byl informován.

17. Další schůzka výboru oblasti bude 20.10.2016

Dne 15. 9. 2016 zapsala Ing. Najdekrová