Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Zápis ze schůze výboru 29.8.2018

Zápis ze schůze výboru 29.8.2018

Ve středu 29.8.2018 se konala schůze výboru Oblastní kanceláře Jihlava. Členové výboru kontrovali připravenost odborných akcí ve druhém pololetí 2018. Všechny plánované semináře jsou organizačně zajištěny, odborná exkurze do Severních Čech také. Podrobný záznam z jednání najdete v příloze.