Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Zápis ze schůze výboru ČKAIT OK Pardubice dne 25.11.2013

Zápis ze schůze výboru ČKAIT OK Pardubice dne 25.11.2013

Zápis ze schůze výboru ČKAIT OK Pardubice dne 25.11.2013 Přítomni: Musil, Vacek, Loukota, Čížek, Ježek, Němec Dále: Burša Program:
 1. Informace předsedy výboru
  • CŽV na 1. pololetí 2014
  • Pojištění AO – připojištění na vyšší částku nebo životní pojištění

 2. Příprava VH
  • oslovit pro vystoupení hostů: hejtman Netolický, 1. náměstek hejtmana Línek, děkan Culek, radní Navrátilová, náměstek primátorky Koláček
  • další hosté primátorka Fraňková, starostové měst III. stupně, ředitelé škol, poslanci, senátoři
  • distribuce pozvánek v z+i 4/2013
  • do předsálí SŠS a VOŠS – výstava fotografií a oceněné stavby soutěže Stavba roku 2013 v Pardubickém kraji
  1. Termín: 13.1.2014 od 15.00 hodin (prezence od 14.00)
  2. Program VH
   Výbor schválil program valné hromady v tomto znění:
   1. Zahájení
   2. Ocenění studentů
   3. Volba návrhové a mandátové komise
   4. Zpráva o činnosti výboru ČKAIT OK Pardubice
   5. Informace předsedy ČKAIT
   6. Vystoupení hostů
   7. Zpráva o činnosti dozorčí rady ČKAIT
   8. Zpráva mandátové komise
   9. Volba delegátů na shromáždění delegátů ČKAIT
   10. Diskuse
   11. Usnesení valné hromady ČKAIT OK Pardubice
   12. Závěr
   Bez připomínek, všichni členové souhlasí s návrhem programu
  3. Občerstvení:
   • v průběhu káva + minerálka
   • večeře v 18 hodin – řízek + salát


 3. Schválení programu valné hromady
  • program byl schválen všemi hlasy
 4. Příprava kandidátky delegátů oblasti na shromáždění delegátů
  • Loukota, Ježek, Vacek, Musil, Němec, Čížek, Burša
  • náhradníci Novotný Č., Zima

 5. Jiné
  • přihlašování na VH – na webu ČKAIT v termínové listině
  • Ing. Vacek – akreditace
  • Ing. Musil – informace o situaci
  • diskuze ZVZ
  • p. Čížek – obchvaty, diskuze o vyvlastňování pozemků
Schválil: Ing. Radim Loukota Zapsala Brožková Michaela V Pardubicích dne 25.11.2013