Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Zápis ze schůze výboru dne 15. 3. 2018

Zápis ze schůze výboru dne 15. 3. 2018

1. Přítomni dle prezenční listiny

2. Informace o:
- úpravách v kanceláři ČKAIT Olomouc – malování zasedací místnosti,
- plánované dovolené paní tajemnice a omezení chodu kanceláře – info na webu,

3. Návrhy témat na 2. pololetí CŽV
• Bylo projednáváno 8 návrhů a dále je třeba zabezpečit alespoň 4.

4. Doporučené exkurze pro rok 2018 – dle aktuální rozestavěnosti staveb:
• nový pavilon FN v Olomouci v pasivním energetickém standardu (investor již předal nabídku na exkurzi a v současné fázi jsme před odladěním konečného harmonogramu. Termín exkurze byl dohodnut na 25. 4. 2018 od 15.00), Příští týden se bude připravovat pozvánka a odsouhlasení harmonogramu akce.
• severní Čína (připravuje se podrobnější itinerář zájezdu, který bude sloužit pro průzkum zájmu),
• Dálnice D1 Lipník – Přerov, oslovit SKANSKU.
• Některé další stavby byly přesunuty na rok 2019 nebo po hlasování vyřazeny z dalšího sledování.

5. CŽV – Škody v PD a na stavbách a poučení z nich
Seminář proběhl 6. 3. za vysoké účasti (103 osob). Bohužel 18 se neomluvilo a 7 přišlo neohlášeně. I po přestávce zůstalo v auditoriu asi 50 účastníků, kteří vydrželi až do 18.00. kdy byla druhá část přednášky ukončena. Všichni účastníci obdrželi informace a tištěné materiály.
Možnost zneužití při přihlašování bude projednána na setkání zástupců všech oblastí.

6. Připravované CŽV – STAVOTECH
V rámci jarního veletrhu Stavotech se dne 22. 3. 2018 uskuteční od 10.00 hod. přednáška „Změny v normách a předpisech týkajících se vozovek“. Všem byla rozeslána připomínka a volná vstupenka na veletrh.

7. Delegáti na SD v Praze dne 24. 3. 2017 jsou schváleni VH v počtu 10 delegátů + 3 náhradníci.
Ing. Jan Drábek, Ing. Jiří Kožušníček, Ing. Michal Majer, Ing. Radovan Mikula,
Ing. Anežka Najdekrová, Ing. Zdeněk Rozsypal, Ing. Josef Popelka,
Ing. Zdeněk Tomek, Ing. Jiří Švub a Ing. Jana Černá.
Náhradníci: Ing. Petr Staněk, Ing. Jan Tomek a Ing. Jiří Dan

8. Žádost o příspěvek na odbornou exkurzi
řešena žádost jednoho z členů naší oblasti

9. Ostatní
informace ohledně nových změn vyhlášek (kopie podkladů poskytnuty členům výboru).

10. Další schůzka VO bude dne 19. 4. 2018 od 16.00.

Dne 15. března 2018 Zapsal: Ing. Jiří Kožušníček