Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Zápis ze schůze výboru OK ČKAIT Jihlava dne 15.5.2018.

Zápis ze schůze výboru OK ČKAIT Jihlava dne 15.5.2018.

Dne 15.5.2018 se uskutečnilo zasedání výboru OK ČKAIT Jihlava. Členové výboru se na svém setkání zabývali hlavně zhodnocením odborných akcí, které proběhly v I.pol.2018 a přípravou seminářů ve II. pololetí 2018. Podrobný záznam z jednání najdete v příloze.