Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Zápis ze schůze výboru OK ČKAIT Jihlava dne 4.9.2019.

Výbor oblasti Jihlava na svém zasedání probíral přípravu odborných akcí v Jihlavě a setkání členů výboru s autorizovanými osobami z okresu Pelhřimov. Podrobný zápis najdete v příloze.