Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Zápis ze schůze výboru OK ČKAIT Jihlava dne 4.9.2019.

Zápis ze schůze výboru OK ČKAIT Jihlava dne 4.9.2019.

Výbor oblasti Jihlava na svém zasedání probíral přípravu odborných akcí v Jihlavě a setkání členů výboru s autorizovanými osobami z okresu Pelhřimov. Podrobný zápis najdete v příloze.