Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Zásady navrhování ochrany staveb před nežádoucím působením vody podle nové směrnice

Zásady navrhování ochrany staveb před nežádoucím působením vody podle nové směrnice

Pořadatel

Druh akce
seminář
Trvání
4 hodiny
Určeno pro: cílová skupina (projektanti, studenti…)
autorizované osoby pracující v provozu, zástupci orgánů státní správy
Počet bodů
1
Archiv
Ne
Přednášející (jméno)
OK ČKAIT Karlovy Vary
Přednášející (pracoviště)
Ing. Luboš Káně, ČHIS - ČSSI
Hlavní odborné téma – program akce
Hydrozizolační technika a ochrana staveb před nežádoucím působením vody.
Typ
B
Souhlas se zpoplatněním
ANO

Ukázky vad staveb způsobených chybným návrhem ochrany před nežádoucím působením vody a rozbor jejich příčin.
Stanovení návrhového namáhání vodou.
Základní principy návrhu hydroizolační koncepce.
Přehled hydroizolačních principů a hydroizolačních konstrukcí.