Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Zásady navrhování ochrany staveb před nežádoucím působením vody a vlhkosti

Zásady navrhování ochrany staveb před nežádoucím působením vody a vlhkosti

Druh akce
seminář
Trvání
1 den, 4 hod.
Určeno pro: cílová skupina (projektanti, studenti…)
projektanti, investoři a dodavatele pozemních staveb, studenti SPŠS a ČVUT FS
Počet bodů
1.0
Archiv
Ne
Přednášející (jméno)
ČHIS. o.s. ČSSI
Přednášející (pracoviště)
Ing. Luboš Káně, člen ČHIS
Hlavní odborné téma – program akce
ukázky vad staveb způsobených chybným návrhem ochrany před nežádoucím působením vody, rozbor jejich příčin; stanovení požadavků; stanovení návrhového namáhaní vody; základní principy návrhu hydroizolační koncepce; přehled hydroizolačních principů a hydroizolačních konstrukcí
Typ
B
Souhlas se zpoplatněním
ANO

ukázky vad staveb způsobených chybným návrhem ochrany před nežádoucím působením vody, rozbor jejich příčin; stanovení požadavků; stanovení návrhového namáhaní vody; základní principy návrhu hydroizolační koncepce; přehled hydroizolačních principů a hydroizolačních konstrukcí