Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Zásady navrhování a realizace izolací proti vodě

Zásady navrhování a realizace izolací proti vodě

Pořadatel

Druh akce
seminář
Trvání
4 hodiny
Určeno pro: cílová skupina (projektanti, studenti…)
stavbyvedoucí a přípraváři, příp. mistři
Doprovodné výukové materiály (sborník, CD…)
PWP
Počet bodů
1.0
Archiv
Ne
Přednášející (jméno)
Ing. Jaroslav Synek
Přednášející (pracoviště)
Ing. Jaroslav Synek, útvar technologií a materiálů; Ing. Jan Klečka, specialista přípravy, útvar technologií a materiálů
Hlavní odborné téma – program akce
13,00 – 13,10 Základní požadavky na stavby Ing. Jan Klečka
13,10 – 13,25 Základní požadavky na hydroizolace Ing. Jaroslav Synek
13,25 - 13,40 Technické předpisy vztahující se k hydroizolacím Ing. Jaroslav Synek
13,40 - 13,50 Hydrofyzikální namáhání stavby Ing. Jaroslav Synek
13,50 - 14,00 Vliv vody na stavební konstrukce Ing. Jaroslav Synek
14,00 - 14,20 Zásady ochrany stavby před nežádoucími účinky vody – nepřímé a přímé principy Ing. Jaroslav Synek
14,20 - 14,30 přestávka
14,30 - 15,00 Návrh hydroizolací vrchní stavby (střechy, balkóny, terasy, vlhké a mokré provozy, technologická zařízení) Ing. Jaroslav Synek
15,00 - 15,30 Návrh hydroizolací vrchní stavby (střechy, balkóny, terasy, vlhké a mokré provozy, technologická zařízení) Ing. Jaroslav Synek
15,30 - 15,45 Kontrola PD hydroizolací Ing. Jan Klečka
15,45 - 15,50 přestávka
15,50 - 16,05 Výběr vhodných technologií a materiálů, zpracovatele Ing. Jaroslav Synek
16,05 - 16,15 Zásady provádění a kontroly kvality Ing. Jaroslav Synek
16,15 - 16,25 Přejímky hydroizolací Ing. Jaroslav Synek
16,25 - 16,45 Poruchy hydroizolací Ing. Jaroslav Synek
16,45 - 17,00 Sanace vad a poruch Ing. Jaroslav Synek
Typ
A
Zpětná vazba – hodnocení účastníky (ano / ne)
Zpětná vazba – hodnocení účastníky
Souhlas se zpoplatněním
ANO

Cílem projektu je doplnění specializovaného technického vzdělání v oblasti hydroizolací pozemních staveb.