Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Zásady organizace výstavby a jejich význam pro zpracování nabídek

Zásady organizace výstavby a jejich význam pro zpracování nabídek

Druh akce
seminář
Trvání
4 hodiny
Určeno pro: cílová skupina (projektanti, studenti…)
projektanti,přípraváři,studenti,
Doprovodné výukové materiály (sborník, CD…)
CD se vzorovým zpracování ZOV v textové a výkresové podobě
Počet bodů
1.0
Archiv
Ne
Přednášející (jméno)
Ing.Svatava Henková,CSc
Přednášející (pracoviště)
Henková,Čech,Venkrbec,VUT v Brně,FASt,TST
Hlavní odborné téma – program akce
1.Seznámení s obsahem souhrnné technické zprávy v části 8 - ZOV.
2.Vysvětlení obsahu jednotlivých bodů ZOV
3.Vzorové zpracování situace ZOV
4.Vliv ZOV na zpracování nabídky na dodávku stavby
5.Diskuze
Typ
A
Souhlas se zpoplatněním
ANO

Vysvětlení obsahu jednotlivých bodů části ZOV v souhrnné zprávě,zpracování situace ZOV.
Objasnění souvislostí mezi ZOV a kvalitním zpracováním nabídky do výběrového řízení.Upozornění na možné problémy.