Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Zásady organizace výstavby pro zpracování nabídek veřejných zakázek

Zásady organizace výstavby pro zpracování nabídek veřejných zakázek

Druh akce
seminář
Trvání
4 hodiny
Určeno pro: cílová skupina (projektanti, studenti…)
přípraváři, projektanti, studenti,
Doprovodné výukové materiály (sborník, CD…)
CD se vzorovým zpracováním ZOV v textové a výkresové podobě
Počet bodů
1.0
Archiv
Ne
Přednášející (jméno)
Ing. Svatava Henková, CSc.
Přednášející (pracoviště)
Ing. Václav Venkrbec
Hlavní odborné téma – program akce
1. Seznámení s obsahem technické zprávy ZOV.
2. Vysvětlení obsahu jednotlivých bodů ZOV.
3. Vzorové zpracování situace ZOV.
4. Zpracování harmonogramu stavby a technologického rozboru a jejich souvislost s nabídkovou cenou.
4. Vliv ZOV na zpracování nabídky na dodávku stavby.
5. Diskuze.
Typ
A
Souhlas se zpoplatněním
ANO

Vysvětlení obsahu jednotlivých bodů Zásad organizace výstavby (ZOV), resp. Plánu organizace výstavby (POV), a to v rámci samostatné textové zprávy a zpracování situace ZOV. Časové plány ve výběrovém řízení.
Objasnění souvislostí mezi ZOV a kvalitním zpracováním nabídky do výběrového řízení. Upozornění na možné problémy.