Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Zateplování v praxi

Zateplování v praxi

Druh akce
seminář s praktickými ukázkami
Trvání
4 hodiny
Určeno pro: cílová skupina (projektanti, studenti…)
stavbyvedoucí, mistri, příraváři, projektanti, technický dozor,
Doprovodné výukové materiály (sborník, CD…)
pracovní sešit obsahující souhrnné informace z přednášek s možností psaní vlastních poznámek, prezentace ke stažení z webu po akci
Počet bodů
1.0
Archiv
Ne
Přednášející (jméno)
Ing. Milan Pokrivčák, MBA pro oblast zateplování a izolací, Ing. Miroslav Nyč pro oblast suché výstavby
Přednášející (pracoviště)
Ing. Milan Pokrivčák, MBA- Knauf Insulation, Ing. Miroslav Nyč - Knauf Praha, Ing. Jan Juhás - Knauf Praha, Jan Kurc - Knauf Insulation,
Hlavní odborné téma – program akce
8:30 - 9:00 Prezence účastníků,
Blok 1. Fasády
9:00 – 9:30 Teoretická část
Základní zásady provádění vnějších tepelně izolačních kompozitních systémů i provětrávaných fasád, čemu se vyvarovat
Typické detaily napojení na další navazující konstrukce např. (Střechy, okna), na co si dát pozor
Jak zabránit tvorbě trhlin a jak je sanovat
Jaký typ izolantu a tloušťku použít v případě vnějších obkladů nebo obloukových stěn
Novinky v oblasti zateplení fasád, které pomáhají ulehčit práci řemeslníkům
Nové aktuální požadavky na zateplení z požárního hlediska – požární pásy a použití nehořlavých materiálů

9:30 - 10:15 Praktická část
Praktické ukázky s možností vyzkoušení účastníky školení
Jak správně provádět kontaktní zateplení – na co si dát pozor, co má na co vliv a jak to rozhodně nedělat…
Ukázky typických i atypických detailů napojení na různé konstrukce např. (Založení, kotvení, možnosti řešení u ostění, parapetu, ukončení u šikmé střechy)
Typy a možnosti kotvení, jak odstranit prokreslování hmoždinek
Na co si dát pozor při zateplování fasád pro dotační programy

10:15 - 10:30 PŘESTÁVKA, OBČERSTVENÍ, DISKUZE
Blok 2. Šikmé střechy
10:30 – 11:00 Teoretická část
Základní zásady provádění zateplování šikmých střech
Co je důležité při rozhodování o výběru vhodného materiálu pro zateplení - vlastnosti a rozdíly u tepelných izolací, pojistné hydroizolace, parotěsné zábrany, prvků nosných konstrukcí
Kam umístit parozábranu, jak ji ukončit
Účinné odvětrání střech
Minimální tloušťky izolací pro dosažení dotací i různých energetických standardů

11:00 - 11:45 Praktická část
Ukázky řešení pro různé typy šikmých střech
Řešení detailů styků s vnitřními i vnějšími konstrukcemi - vzduchotěsné napojení bez tepelných mostů
Použití a umístění parozábran, čemu se vyvarovat a na co se nesmí zapomenout
Efektivní tloušťky tepelných izolací v jednotlivých vrstvách a jejich odvětrání
Dosažení různých energetických úrovní i pro dotační program Nová zelená úsporám
Jak lze jednoduše a levně zlepšit akustické a požární vlastnosti konstrukcí šikmých střech

11:45 - 12:00 PŘESTÁVKA, OBČERSTVENÍ, DISKUZE
Blok 3. Vnitřní konstrukce – Příčky, Podlahy a Podhledy
12:00 – 12:30 Teoretická část
Základní postupy a požadavky na vnitřní suchou výstavbu
Akustické a požární vlastnosti příček, podlah a podhledů pro rodinné domy, panelákové byty i občanské stavby – jak na ně, na co si dát pozor
Materiály pro vnitřní konstrukce a jejich vliv na celkové technické, užitkové vlastnosti a životnost
Jak levně a rychle zamezit tvorbě trhlin po celou dobu životnosti nejenom u styků příček a podhledů
Účinné řešení pro různé vnitřní konstrukce dle typů místností a provozního zatížení

12:30 - 13:15 Praktická část
Praktické ukázky řešení suché výstavby u příček, podlah i podhledů
Řešení detailů styků s vnitřními i vnějšími konstrukcemi bez ztráty požárních, akustických i estetických vlastností
Porovnání použití různých typů sádrokartonových desek, akustických izolací i pomocných kotvících prvků
Na co si dát pozor a na co se nesmí zapomenout
Ekonomické varianty konstrukcí při dosažení požadovaných parametrů
Jak lze jednoduše a levně zlepšit akustické a požární vlastnosti podlah, příček a stropů

13:15 ZÁVĚR, OBĚD
Typ
A
Zpětná vazba – hodnocení účastníky (ano / ne)
Zpětná vazba – hodnocení účastníky
Souhlas se zpoplatněním
ANO

Program je zaměřen na provádění zateplení fasád kontaktních i provětrávaných a vnitřních konstrukcí, tedy podlah, podhledů a příček. Poslední část školení je věnována šikmým střechám. Součástí kurzů jsou krátké teoretické přednášky. V praktické části si budou moci všichni z účastníci jednotlivé postupy osobně vyzkoušet.