Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Zateplování v praxi

Zateplování v praxi

Druh akce
seminář
Trvání
4
Určeno pro: cílová skupina (projektanti, studenti…)
autorizované osoby vykonávající TDI, projektanti, stavbyvedoucí, řemeslníci
Doprovodné výukové materiály (sborník, CD…)
pracovní sešity s podklady a prezentacemi
Počet bodů
1.0
Archiv
Ne
Přednášející (jméno)
Milan Pokrivčák
Přednášející (pracoviště)
Ing. Milan Pokrivčák, Jan Kurc, Vítězslav Veselý, Ing. Jan Juhás (všichni Knauf Insulation), Ing. Miroslav Nýč
Hlavní odborné téma – program akce
Blok 1. Šikmé střechy a dřevostavby
•Základní zásady provádění
•Rozdíly mezi dřevostavbou a zděnou stavbou jejich výhody i nevýhody
•Difuzně otevřené vs. difuzně uzavřené skladby
•Skladby střech a obvodových stěn dřevostaveb s dlouhým fázovým posunem
•Co je důležité při rozhodování o výběru vhodného materiálu (vlastnosti a rozdíly tepelných izolací, pojistných hydroizolací, parotěsných zábran)
•Kam umístit parozábranu, jak ji ukončit
•Účinné odvětrání střech
•Minimální tloušťky izolací pro dosažení dotací i různých energetických standardů
•Praktické ukázky: Jak správně zateplit šikmou střechu - vzduchotěsné napojení bez tepelných mostů, použití a umístění parozábran, čemu se vyvarovat a na co se nesmí zapomenout
Blok 2. Kontaktní a provětrávané fasády
•Základní zásady provádění
•Typické detaily napojení na navazující konstrukce, na co si dát pozor
•Jak zabránit tvorbě trhlin
•Jaký typ izolantu a tloušťku použít
•Novinky v oblasti zateplení fasád, které pomáhají ulehčit práci řemeslníkům
•Aktuální požadavky na zateplení z požárního hlediska
•Zdvojování zateplení fasád
•Na co si dát pozor při zateplování fasád pro dotační programy
•Praktické ukázky: Jak správně provádět kontaktní zateplení a provětrávanou fasádu – na co si dát pozor, co má na co vliv a jak to rozhodně nedělat…

Blok 3. Suchá výstavba – příčky, podlahy a podhledy
•Základní postupy a požadavky na vnitřní suchou výstavbu
•Akustické a požární vlastnosti příček, podlah a podhledů
•Materiály pro vnitřní konstrukce a jejich vliv na celkové technické, užitkové vlastnosti a životnost
•Jak levně a rychle zamezit tvorbě trhlin po celou dobu životnosti konstrukce
•Sanace betonu
•Snadné spárování
•Obvodové stěny suchou cestou
•Praktické ukázky: Ukázky řešení suché výstavby u příček, podlah i podhledů, detaily styků s vnitřními i vnějšími konstrukcemi bez ztráty požárních, akustických i estetických vlastností, porovnání použití různých materiálů pro suchou výstavbu a sanaci. Ukázky různých triků pro ulehčení práce při suché výstavbě, spárování i tmelení.
Typ
A
Zpětná vazba – hodnocení účastníky (ano / ne)
Zpětná vazba – hodnocení účastníky
Souhlas se zpoplatněním
ANO

praktický seminář určený především autorizovaným osobám provádějící technické dozory, stavbyvedoucím a řemeslníkům. Cílem je na zmenšených modelech konstrukcí předvést správnou montáž jednotlivých konstrukčních částí (skladba střechy s tepelnou izolací, rekonstrukce podlahy, řešení detailů napojení stěn a podlah z hlediska akustiky) upozornit na chyby a jejich důsledky