Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Zateplování v praxi

Zateplování v praxi

Druh akce
seminář
Trvání
4
Určeno pro: cílová skupina (projektanti, studenti…)
autorizované osoby vykonávající TDI, projektanti, stavbyvedoucí, řemeslníci
Doprovodné výukové materiály (sborník, CD…)
pracovní sešity s podklady a prezentacemi
Počet bodů
1
Archiv
Ne
Přednášející (jméno)
Milan Pokrivčák
Přednášející (pracoviště)
Ing. Milan Pokrivčák, Jan Kurc, Vítězslav Veselý, Ing. Jan Juhás (všichni Knauf Insulation), Ing. Miroslav Nýč
Hlavní odborné téma – program akce
Blok 1. Šikmé střechy a dřevostavby
•Základní zásady provádění
•Rozdíly mezi dřevostavbou a zděnou stavbou jejich výhody i nevýhody
•Difuzně otevřené vs. difuzně uzavřené skladby
•Skladby střech a obvodových stěn dřevostaveb s dlouhým fázovým posunem
•Co je důležité při rozhodování o výběru vhodného materiálu (vlastnosti a rozdíly tepelných izolací, pojistných hydroizolací, parotěsných zábran)
•Kam umístit parozábranu, jak ji ukončit
•Účinné odvětrání střech
•Minimální tloušťky izolací pro dosažení dotací i různých energetických standardů
•Praktické ukázky: Jak správně zateplit šikmou střechu - vzduchotěsné napojení bez tepelných mostů, použití a umístění parozábran, čemu se vyvarovat a na co se nesmí zapomenout
Blok 2. Kontaktní a provětrávané fasády
•Základní zásady provádění
•Typické detaily napojení na navazující konstrukce, na co si dát pozor
•Jak zabránit tvorbě trhlin
•Jaký typ izolantu a tloušťku použít
•Novinky v oblasti zateplení fasád, které pomáhají ulehčit práci řemeslníkům
•Aktuální požadavky na zateplení z požárního hlediska
•Zdvojování zateplení fasád
•Na co si dát pozor při zateplování fasád pro dotační programy
•Praktické ukázky: Jak správně provádět kontaktní zateplení a provětrávanou fasádu – na co si dát pozor, co má na co vliv a jak to rozhodně nedělat…

Blok 3. Suchá výstavba – příčky, podlahy a podhledy
•Základní postupy a požadavky na vnitřní suchou výstavbu
•Akustické a požární vlastnosti příček, podlah a podhledů
•Materiály pro vnitřní konstrukce a jejich vliv na celkové technické, užitkové vlastnosti a životnost
•Jak levně a rychle zamezit tvorbě trhlin po celou dobu životnosti konstrukce
•Sanace betonu
•Snadné spárování
•Obvodové stěny suchou cestou
•Praktické ukázky: Ukázky řešení suché výstavby u příček, podlah i podhledů, detaily styků s vnitřními i vnějšími konstrukcemi bez ztráty požárních, akustických i estetických vlastností, porovnání použití různých materiálů pro suchou výstavbu a sanaci. Ukázky různých triků pro ulehčení práce při suché výstavbě, spárování i tmelení.
Typ
A
Zpětná vazba – hodnocení účastníky (ano / ne)
Zpětná vazba – hodnocení účastníky
Souhlas se zpoplatněním
ANO

praktický seminář určený především autorizovaným osobám provádějící technické dozory, stavbyvedoucím a řemeslníkům. Cílem je na zmenšených modelech konstrukcí předvést správnou montáž jednotlivých konstrukčních částí (skladba střechy s tepelnou izolací, rekonstrukce podlahy, řešení detailů napojení stěn a podlah z hlediska akustiky) upozornit na chyby a jejich důsledky