Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Zateplování v praxi IV. ročník

Zateplování v praxi IV. ročník

Druh akce
školení
Trvání
5
Určeno pro: cílová skupina (projektanti, studenti…)
autorizované osoby, řemeslníci, technický dozor investora,
Doprovodné výukové materiály (sborník, CD…)
pracovní sešit s prezentovanými detaily, návody, pomůckami pro projektování
Počet bodů
1.0
Archiv
Ne
Přednášející (jméno)
Ing. Milan Pokrivčák, MBA
Přednášející (pracoviště)
Ing. Milan Pokrivčák, Ing. Jan Juhás, Jan Kurc, Ing. Miroslav Nyč
Hlavní odborné téma – program akce
Zateplování střech
• Zásady provádění zateplení u novostaveb a rekonstrukcí pro různé typy střech (šikmé, ploché, zelené, jednoplášťové i víceplášťové).
• Možnosti a úskalí zateplení podkroví zevnitř a zvenku s výměnou krytiny.
• Jak správně zateplit šikmou střechu - vzduchotěsné napojení bez tepelných mostů, použití a umístění parozábran, čemu se vyvarovat a na co se nesmí zapomenout.
• Zelené střechy jednoduše a rychle.
• Co je důležité při rozhodování o výběru vhodného materiálu (vlastnosti a rozdíly tepelných izolací, pojistných hydroizolací, parotěsných zábran, obkladových desek, tmelů…)
• Kam umístit parozábranu, jak ji ukončit
• Účinné odvětrání střech
• Jak vyřešit detaily kolem střešního okna
• Minimální tloušťky izolací pro dosažení dotací i různých energetických standardů
• Vestavba koupelny v podkroví …co vše musím vyřešit a jak na to.

Fasády suchou cestou
• Základní zásady provádění.
• Unikátní revoluční řešení zateplení větraných fasád i v zimním období.
• Typické detaily napojení na navazující konstrukce, na co si dát pozor při kotvení, izolování a provádění finálních vrstev.
• Jaký typ izolantu a tloušťku použít.
• Možnosti finálních úprav – omítka vs. velkoplošné deskové materiály
• Novinky v oblasti zateplení fasád, které pomáhají ulehčit práci řemeslníkům.
• Na co si dát pozor při zateplování fasád pro dotační programy.
• Jak správně provádět provětrávanou fasádu – na co si dát pozor, co má na co vliv a jak to rozhodně nedělat…

Typy a triky detailů suché výstavby
• Ukázky řešení suché výstavby u příček, podlah i podhledů, detaily styků s vnitřními i vnějšími konstrukcemi bez ztráty požárních, akustických i estetických vlastností.
• Porovnání použití různých materiálů pro suchou výstavbu a sanaci. Ukázky různých triků pro ulehčení práce při suché výstavbě, spárování i tmelení.
• Materiály pro vnitřní konstrukce a jejich vliv na celkové technické, užitkové vlastnosti a životnost
• Jak levně a rychle zamezit tvorbě trhlin po celou dobu životnosti konstrukce
• Sanace betonu
• Snadné spárování a tmelení
• Obvodové stěny suchou cestou

Typ
A
Zpětná vazba – hodnocení účastníky (ano / ne)
Zpětná vazba – hodnocení účastníky
Souhlas se zpoplatněním
ANO

Školení je zaměřeno na praktické zvládnutí realizace stavby. Je určeno především řemeslníkům, zaměstnancům realizačních firem, stavbyvedoucím a technickým dozorům, kteří zateplování a izolace provádí nebo na provádění dohlížejí přímo na stavbách. Kurzy tradičně navazují na Akademii zateplování, vzdělávací program určený pro projektanty a energetické specialisty, jehož cílem je správně navržená projektová dokumentace. Oba zmíněné vzdělávací programy pořádá společnost Knauf Insulation.
Letošní čtvrtý ročník Zateplování v praxi se bude oproti předchozím kurzům specializovat především na jedno konkrétní téma a tím bude zateplení střechy.