Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

ZATÍŽENÍ STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ

ZATÍŽENÍ STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ

Pořadatel

Druh akce
seminář
Trvání
6 hodin
Doprovodné výukové materiály (sborník, CD…)
písemný materiál
Počet bodů
1
Archiv
Ne
Přednášející (jméno)
Ing. Irena Spirová, LL.M.
Přednášející (pracoviště)
Ing. David Dengler, lektor, projektant, odborný technický dozor
Hlavní odborné téma – program akce
Úvod
1. Možné druhy působící zatížení na stavební konstrukce, faktory ovlivňující jejich hodnoty
2. Zákonné požadavky na nosné konstrukce
3. Podrobné postupy stanovení hodnot konkrétních zatížení
Závěr
Typ
A
Zpětná vazba – hodnocení účastníky (ano / ne)
Zpětná vazba – hodnocení účastníky
Souhlas se zpoplatněním
ANO

Seminář je určen především stavbyvedoucím a jejich zástupcům, investorům stavebních záměrů a svépomocným stavebníkům z řad laické veřejnosti.
Cílem kurzu je seznámení účastníků s možnými druhy působících zatížení na stavební konstrukce včetně faktorů ovlivňujících jejich hodnoty a s pravidly pro kombinování současně působících zatížení.
Hlavní pozornost je věnována zákonným požadavkům na nosné konstrukce a podrobným postupům stanovení hodnot konkrétních zatížení nejčastěji se vyskytujících na běžných objektech za účelem předběžného odhadu ekonomické náročnosti projektu nebo schopnosti posouzení dopadů případných změn v průběhu realizace stavby, týkajících se např. typu zastřešení, volby materiálů apod. Diskuse, dotazy.