Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Zatížení a zatížitelnost mostů

Zatížení a zatížitelnost mostů

Pořadatel

Druh akce
seminář
Trvání
4 hodiny
Počet bodů
1.0
Archiv
Ne
Přednášející (jméno)
Ing. Ladislav Bukovský
Přednášející (pracoviště)
Ing. Michal Drahorád, Ph.D. - FSv ČVUT v Praze, Mott MacDonald Praha, s r.o.,Ing. Vít Havlíček - Mott MacDonald Praha, s r.o.,Ing. Martin Vlasák - SUDOP Praha, a.s.
Hlavní odborné téma – program akce
1) Zatížení mostů pozemních komunikací a lávek pro pěší (V. Havlíček) - Zatížení stálá, proměnná a zatížení dopravou, vč. zatížení na únavu, dynamických zatížení lávek a zatížení mimořádných
2) Zatížení drážních mostů (M. Vlasák) - Zatížení drážních mostů dopravou (vč. zatížení dynamických) a mimořádná zatížení drážních mostů
3) Zatížitelnost mostů pozemních komunikací (M. Drahorád) - Základní rozdíly mezi navrhováním nových a hodnocením existujících mostů, zásady a postupy stanovení zatížitelnosti mostů PK
4) Zatížitelnost a přechodnost drážních mostů (M. Vlasák) - Zásady a postupy stanovení zatížitelnosti a přechodnosti drážních mostů
5) Hodnocení existujících betonových a zděných mostů (M. Drahorád) - Zásady a specifika hodnocení existujících betonových a zděných mostů
6) Hodnocení existujících ocelových a spřažených ocelobetonových mostů (M. Vlasák) - Zásady a specifika hodnocení existujících ocelových a ocelobetonových mostů
Typ
B
Souhlas se zpoplatněním
ANO

Vývoj probíhající v oblasti zatížení mostních konstrukcí vede v současnosti k významným změnám příslušných technických předpisů, a to nejen u nás ale i v rámci celé Evropské unie. Obdobná je i situace v oblasti zatížitelnosti mostních objektů, kde je ovšem rozvoj národních technických předpisů komplikován současně vznikajícími evropskými předpisy pro hodnocení existujících konstrukcí.
Seminář je zaměřen na současný stav, souvislosti a vývoj technické normalizace v oblasti zatížení a zatížitelnosti mostních objektů v kontextu posledních změn příslušných předpisů.