Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Závazný honorářový řád Spolkové republiky Německo za služby architektů a inženýrů Evropská komise vyhodnotila jako nedodržení Smlouvy o fungování Evropské unie.