Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Záznam z aktivu HS a LS, 12. 4. 2017 od 13 hod.

Záznam z aktivu HS a LS, 12. 4. 2017 od 13 hod.

Záznam z jednání Aktivu HS a LS

Místo jednání: malá zasedací místnost ČKAIT, 12. 4. 2017 od 13 hod

Přítomni dle prezenční listiny

Předpokládaný program aktivu VHS a Les

 1. Přivítání lidí a vzájemné představení
 2. Info o průběhu a setkávání se, snaha o pravidelné setkání, cca za 2 měsíce navázat na prezidium + např. v dny konferencí, rybníky, VT…
 3. Možnosti aktivu a jeho úkoly,
 4. Projít vztah k DOST a TP, zmínit DVD
 5. Projít jednotlivé potřeby pomůcek, rozdělit si kompetence a okruhy, za které kdo bude zodpovídat.

Na jednání Aktivu VS a LS byli přítomní seznámeni s principy práce v aktivu s očekávanými cíli a možnostmi, které Aktiv přináší.

Během jednání bylo domluveno:

 • K setkáním Aktivu nad úkoly bude docházet pravidelně, s přihlédnutím k faktu, že řada členů aktivu je zároveň činná v ČSSI, bude setkání Aktivu navazovat na jednání prezidia ČSSI. Zároveň, bude-li to možné, proběhne setkání Aktivu na vodohospodářské akci v rámci mimokonferenčního jednání.
 • Termíny pro jednání Aktivu jsou:
 1. 15.6. 2017 v rámci konference ČSKI – Rybníky 2017, vstup zajistí Vokurka
 2. 21.9. 2017 v rámci prezidia ČSSI
 3. 21.11.2017 v rámci konference VT 2017
 • Další případné termíny budou ohlášeny Emailem řádnou pozvánkou
 • V rámci Aktivu a plánovaných aktualizací technických pomůcek bude postupně probíhat kontaktování původních autorů, které je nutné před aktualizací vždy dotázat (zajistí středisko ČKAIT ).
 • Mezi první TP určené k aktualizaci bude dle plánu projednaném na Radě pro rozvoj profese patřit:
 1. TP 1.19 - Malé vodní a suché nádrže
 2. TP 1.20 - Hospodaření se srážkovou vodou v nemovitostech – dotazem na Doc. Karla Vránu ověřený autor - Ing. Jakub Vrána, Ph.D.
 3. TP 1.20.1 - Srážkové vody a urbanizace krajiny
 • Přílohou záznamu z jednání bude seznam doporučených standardů technických, které pro profesi byly v průběhu let vydány na DVD.

Další úkoly:

Doplnění aktivu dalšími členy – návrhy poslat na adresu av@avproenvi.cz

 

Zaznamenal: A. Vokurka