Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Záznam z jednání VO dne 20.6.2019

Záznam z jednání VO dne 20.6.2019

ČKAIT - VÝBOR OBLASTI OLOMOUC
Zápis ze schůze výboru dne 20. 6. 2019

1. Přítomni dle prezenční listiny

2. CŽV – pro druhé pololetí roku 2019
• Bezbariérové zásady ve vztahu k dopravním stavbám 17. 9. 2019 od 15.00
• Techn. a ekonomická proveditelnost zdrojů tepelné energie v budovách s téměř
nulovou spotřebou energie 15. 10. 2019 od 15.00
• Zelené střechy – nové trendy a vztah k NZÚ 5. 11. 2019 od 15.00
• Praktické zkušenosti z realizací systému větrání, topení a klimatizace
v budovách s téměř nulovou spotřebou energie. 19. 11. 2019 od 15.00
Z důvodu zaneprázdnění investora i zhotovitele stavby, se nám nepodařilo dohodnout exkurzi na akci „Morava, Olomouc – zvýšení kapacity koryta II. etapa B“ v tomto roce, ale získali jsme příslib pro rok 2020.

3. CŽV - Bezpečný a efektivní návrh budov (PEIKKO Group)
V úterý 11. 6. 2019 proběhla již šestá letošní přednáška, které byla zacílena zejména na statiky a projektanty pozemních staveb, ale i tak byla poměrně vysoká účast (36 přihlášených). Přednáška byla velmi dobře připravená a všichni přednášející byli připraveni, prezentaci měli doplněnou i o řadu detailů z realizací staveb a odpovídali na všechny dotazy z řad našich členů.
Bohužel 7 kolegů se však neomluvilo a tak jim načítáme absence do registru.

4. Aktuální výsledky zkoušek AO za 1. pololetí r. 2019
Podle výsledků ze zkušebního místa v Brně bylo z naší oblasti přijato 45 žádostí o přezkoušení a 41 uchazečů bylo úspěšných. Procento neúspěšných tedy vychází jen na 9 %, což je velmi dobrý údaj svědčící o připravenosti našich nových členů. Celkově se za ½ roku odzkoušelo o 57 osob více než v loňském roce a neúspěšnost se v celorepublikovém průměru zvýšila z 23 na 25,5 %.

5. Projednání návrhů směřujících k řízení a chodu ČKAIT
Dne 29. května se uskutečnila schůzka předsedů oblastí, kde jsem prezentoval závěry z dotazníkové akce a 9 návrhů na změnu v chodu ČKAIT. Kromě mnoha provozních informací jsme se dozvěděli, že nové webináře už nebudou blokovány z hlediska kapacity. Podařilo se zvýšit počet připojených až na 1 000. V Profesisu se objevují další nové tituly a celkově jeho návštěvnost vzrůstá. Stejně tak i návštěvnost komorového webu, který se již aktualizuje.

Právě Vy aktivnější, kteří sledujete dění v komoře a zapojili se i do vyplnění dotazníku, jste ovlivnili prezentované závěry. Na základě desítek připomínek se budeme snažit i změnu směřování některých našich činností. Všem co jste připojili pod dotazník i e-mailový kontakt jsme konečné závěry poslali zpět.
VO tuto akci zhodnotil jako úspěšnou a v budoucnu počítáme s něčím obdobným, protože to jsou cenné zkušenosti a dobrá informace o zpětné vazbě přímo od AO.
Značná část jednání se zabývala detailním vyhodnocením a tříděním získaných názorů. Z průběhu

6. Ostatní
Všichni naši členové, kteří vyplnili dotazník k chodu ČKAIT a uvedli kontaktní adresu, dostali dne 12. 6. 2019 souhrnné výsledky k dispozici.

ČKAIT s naším pojišťovacím makléřem GrECo JLT již připravuje možnost profinancování faktur pro všechny naše AO, které trápí dlouhé splatnosti od některých firem. Bližší informace budou zveřejněny na komorovém webu nebo v naší kanceláři.

7. Všem kolegům a členům komory chci popřát krásnou dovolenou a odpočinutí od pracovních povinností.
Sedmá řádná schůzka VO v tomto roce se uskuteční dne 12. 9. 2019 od 16.00.

Dne 20. června 2019
Zapsal: Ing. Jiří Kožušníček