Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Zděné konstrukce 2 - navrhování zdiva a pozemních staveb podle Eurokódu 6 a podle nízkoenergetických požadavků

Zděné konstrukce 2 - navrhování zdiva a pozemních staveb podle Eurokódu 6 a podle nízkoenergetických požadavků

Pořadatel

Druh akce
seminář
Trvání
4 hodiny
Počet bodů
1.0
Archiv
Ne
Přednášející (jméno)
Ing. Michael Trnka, CSc.
Přednášející (pracoviště)
Ing. Luděk Vejvara, Ph.D. - Katedra mechaniky – odd. Stavitelství ZČU v Plzni
Hlavní odborné téma – program akce
1. Použití současných materiálů pro zděné konstrukce
2. Navrhování zděných konstrukcí podle Eurokódu 6 – porovnání standardní a zjednodušené metody výpočtu únosnosti v tlaku
3. Statické modely pro výpočet zdiva
4. Účinky bočního zatížení na zdivo
5. Historická vložka - nejstarší zděné konstrukce u nás i v Evropě
6. Současnost a budoucnost - navrhování zdiva pro nízkoenergetické objekty
Typ
B
Souhlas se zpoplatněním
ANO

Navrhování zděných konstrukcí a zděných staveb prošlo v posledním desetiletí velkým rozvojem v oblasti materiálů i ve způsobu navrhování. Jsou užívány specifické typy cihel s posílenými stavebně fyzikálními anebo technickými vlastnostmi, pro statický návrh je užíváno postupu podle Eurokódů. Tato situace přináší stále nové informace pro investory, autorizované projektanty i stavitele. Klade také vyšší odborné nároky na návrh zděných objektů nežli bylo obvyklé pro tradiční zděné stavby v minulých létech.
Přednáška doplňuje na přednášku s názvem „Zděné konstrukce“ ze září 2014, ale obsahově na ni není vázána. Přednáška nebude svým obsahem orientována pouze pro statiky a na výpočty, ale i pro autorizované osoby v ostatních oborech, zejména v oboru Pozemní stavby.