Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Zděné konstrukce navrhování zdiva podle Eurokódu 6 a pro nízkoenergetické objekty

Zděné konstrukce navrhování zdiva podle Eurokódu 6 a pro nízkoenergetické objekty

Pořadatel

Druh akce
seminář
Trvání
4 hodiny
Počet bodů
1.0
Archiv
Ne
Přednášející (jméno)
Ing. Michael Trnka, CSc.
Přednášející (pracoviště)
Ing. Luděk Vejvara, Ph.D. - Katedra mechaniky – odd. Stavitelství ZČU v Plzni
Hlavní odborné téma – program akce
1. Současné materiály pro zděné konstrukce
2. Základy navrhování zděných konstrukcí podle Eurokódu 6
3. Porovnání návrhu podle Eurokódu a jiných předpisů
4. Posuzování původních zděných konstrukcí a rekonstrukce zděných staveb
5. Navrhování současných zděných objektů – kritická místa návrhu
6. Navrhování zdiva pro nízkoenergetické objekty
Typ
B
Souhlas se zpoplatněním
ANO

Navrhování zděných konstrukcí a staveb prošlo v posledních sedmi až deseti létech velkým rozvojem v oblasti materiálů a navrhování. Jsou zaváděny nové typy cihel, zejména s posílenými tepelně technickými vlastnostmi a používán je poměrně nový způsob statického návrhu a posuzování podle Eurokódů. Tato situace přináší stále nové informace pro investory, projektanty i stavitele. Klade také vyšší odborné nároky na přístup k návrhu zděných objektů, nežli bylo obvyklé pro tradiční zděné stavby nebo pro stavby v minulých létech.
Přednáška nebude svým obsahem orientována pouze pro statiky a na výpočty, ale i pro autorizované osoby v ostatních oborech, zejména v oboru pozemní stavby.