Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Zděné konstrukce - novinky v navrhování

Zděné konstrukce - novinky v navrhování

Druh akce
seminář
Trvání
4
Určeno pro: cílová skupina (projektanti, studenti…)
členy ČKAIT
Počet bodů
1.0
Archiv
Ne
Přednášející (jméno)
Ing. Luděk Vejvara, Ph.D.
Přednášející (pracoviště)
Ing. Václav Honzík, Ing. Luděk Vejvara, Ph.D. - OK ČKAIT Plzeň
Hlavní odborné téma – program akce
Postupy v navrhování pilířů, nové poznatky a doporučení pro návrh zděných staveb.
Typ
B
Souhlas se zpoplatněním
ANO

Postupy v navrhování pilířů, nové poznatky a doporučení pro návrh zděných staveb.