Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Železniční dopravní cesta 2014

Železniční dopravní cesta 2014

Druh akce
Konference
Trvání
3 dny
Určeno pro: cílová skupina (projektanti, studenti…)
Projektanti, správci, zhotovitelé, výrobci, vysoké školy, výzkumné ústavy
Doprovodné výukové materiály (sborník, CD…)
Sborník
Počet bodů
3.0
Archiv
Ne
Přednášející (jméno)
Ing. Jiří Kozák
Přednášející (pracoviště)
viz program
Hlavní odborné téma – program akce
Železniční dopravní cesta v návrhu novelizace zákona o dráhách (zástupce Ministerstva dopravy ČR)
Financování železniční dopravní cesty, využití OPD (zástupce Státního fondu dopravní infrastruktury)
Výhled investic SŽDC (Ing. Mojmír Nejezchleb, SŽDC)
Zajišťování provozuschopnosti dráhy (Ing. Bohuslav Navrátil, SŽDC)
Zvyšování rychlostí na stávjících tratí a koncepce rychlých spojení (Bc. Marek Binko, SŽDC)
Správa a údržba železniční dopravní cesty u OŘ Plzeň (Ing. Josef Hendrych, SŽDC)
Diagnostika u maďarských drah (János Béli, MÁV, Maďarsko)
Význam broušení kolejnic (Rudolf Koller, Speno, Švýcarsko)
Zavádění rychlosti 200 km/h u polských železnic (PKP, Polsko)
Modernizace a optimalizace IV. tranzitníhokoridoru (Ing. Michal Babič, IKP Consulting Engineers Praha)
Exkurze
Aktualizace ČSN 736380 "Železniční přejezdy a přechody" (Ing. Jan Ježek, Praha)
Aplikace nízkých protihlukových stěn u SŽDC (Ing. Arch. Pavel Andršt,SŽDC)
Údržba vegetace na dráze (Mgr. Bohumír Trávníček, SŽDC)
Výhled diagnostiky u SŽDC (Ing. Petr Sychrovský, SŽDC - TÚDC)
Využití štíhlých výhybek při zvyšování rychlosti a propustnosti tratí v žst. Prosenice (Ing. Stanislav Vávra, MCO Olomouc)
Vyšší komfort pro cestující na regionálních tratích Šumavy (Pavel Dolanský, Edikt, a.s.)
Typ
A
Zpětná vazba – hodnocení účastníky (ano / ne)
Zpětná vazba – hodnocení účastníky
Souhlas se zpoplatněním
ANO

zajišťování provozuschopnosti železniční dopravní cesty, její správy, modernizace a údržby a použití nových konstrukcí a technologií pro železniční stavby.