Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Železniční spodek - nové materiály a konstrukce, technologie provádění prací

Železniční spodek - nové materiály a konstrukce, technologie provádění prací

Druh akce
seminář
Trvání
6 hodin
Určeno pro: cílová skupina (projektanti, studenti…)
autorizování inženýři a technici v oboru železničních a dopravních staveb, projektanti, přípraváři, stavbyvedoucí
Doprovodné výukové materiály (sborník, CD…)
sylabus
Počet bodů
1.0
Archiv
Ne
Přednášející (jméno)
doc. ing. Hana Krejčiříková, CSc.
Přednášející (pracoviště)
Ing. Leoš Horníček, PhD., ČVUT Praha FAST, Katedra železničních staveb; Ing. Zbyněk Mynář, Strabag Rail
Hlavní odborné téma – program akce
1. Nové konstrukce a materiály pro stavbu, sanaci a udržování železničního spodku, zejména syntetické, zásady pro jejich výběr, vhodnost použití pro různé podmínky.
2. Poznatky z praxe při provádění zemních prací na železničním spodku, technologické postupy, závady, k nimž dochází při nedodržování předepsaných postupů a způsoby nápravy.
Typ
A
Zpětná vazba – hodnocení účastníky (ano / ne)
Zpětná vazba – hodnocení účastníky
Souhlas se zpoplatněním
ANO

V souvislosti s rozsáhlou investiční činností na železniční síti v České republice - modernizací koridorů, stavbou druhých kolejí, zvyšováním výkonností tratí - je třeba věnovat ze strany projektantů, zhotovitelů a stavebního dozoru maximální pozornost navrhování a provádění zemních prací na železničním spodku. Inženýři a technici podílející se na těchto činnostech musí mít proto aktuální znalosti o nových výrobcích a konstrukcích pro železniční spodek i o technologických postupech prací a chybách, které se při jejich provádění na stavbách vyskytují.