Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Zeměměřická díla v územním plánování, stavebním řádu a GIS 2014

Zeměměřická díla v územním plánování, stavebním řádu a GIS 2014

Druh akce
seminář
Trvání
4,5
Určeno pro: cílová skupina (projektanti, studenti…)
stavební úřady, krajské úřady, účastníci výstavby, autorizovaným osobám ve výstavbě
Doprovodné výukové materiály (sborník, CD…)
sborník - tisk
Počet bodů
1.0
Archiv
Ne
Přednášející (jméno)
Ing. Jiří Bureš, Ph.D.
Přednášející (pracoviště)
kolektiv autorů
Hlavní odborné téma – program akce
prof. Josef Fiala, CSc. (Právnická fakulta Masarykovy univerzity v Brně)
Právní režim stavby na cizím pozemku
Ing. Naděžda Vitulová (Katastrální pracoviště Brno-město)
Zápisy staveb do katastru nemovitostí podle nového katastrálního zákona
Ing. Karel Brázdil, CSc. (Zeměměřický úřad)
Nový výškopis území České republiky – možnosti aplikace ve stavebnictví
Ing. Jiří Formánek (Český úřad zeměměřický a katastrální)
RÚIAN v praxi stavebních úřadů
Ing. Miroslava Kývalová (Krajský úřad Jihomoravského kraje)
Problémy aplikace vybraných ustanovení stavebního zákona v praxi
Ing. Lubomír Kroupa (Brněnské komunikace a.s.)
Správa a údržba informačního systému brněnských komunikací
Typ
A
Zpětná vazba – hodnocení účastníky (ano / ne)
Zpětná vazba – hodnocení účastníky
Souhlas se zpoplatněním
ANO

Seminář si klade za cíl diskutovat širší vzájemné souvislosti stavebnictví - stavebního zákona, územního plánování, stavebního řádu, realizace a dokumentace staveb ve vazbách na majetkoprávní oblasti katastru nemovitostí, zeměměřictví a geografické informační systémy (GIS).