Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Zemní práce se zaměřením na podloží vozovek

Zemní práce se zaměřením na podloží vozovek

Pořadatel

Druh akce
seminář
Trvání
4
Určeno pro: cílová skupina (projektanti, studenti…)
projektanti, realizační firmy, studenti
Počet bodů
1.0
Archiv
Ne
Přednášející (jméno)
Ing. Jan Zajíček
Přednášející (pracoviště)
Ing. Jan Zajíček, autorizovaný inženýr v oboru dopravní stavby, člen technické normalizační komise pro navrhování vozovek, zpracovatel některých norem
Hlavní odborné téma – program akce
Zemní práce se zaměřením na podloží vozovek
Typ
B
Souhlas se zpoplatněním
ANO

Základem kvalitní vozovky je její kvalitní podloží. Na kvalitu podloží mají zásadní vliv určité vlastnosti zemin, potřebná je i znalost klasifikace zemin. Důležité jsou postupy pro posuzování zemin z hlediska vhodnosti do podloží vozovky a problematika provádění úpravy zemin. Přitom existuje mnoho problémů, na které je též potřeba upozornit.