Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

ZKOUŠENÍ VLASTNOSTÍ BETONU A JEHO SLOŽEK

ZKOUŠENÍ VLASTNOSTÍ BETONU A JEHO SLOŽEK

Druh akce
seminář
Trvání
12 hodin
Určeno pro: cílová skupina (projektanti, studenti…)
projektanty inženýrských a pozemních staveb, pracovníky investorských, dodavatelských a realizačních firem, pracovníky firem zabývajících se výrobou a zkoušením betonu a pro pracovníky stavebních úřadů.
Doprovodné výukové materiály (sborník, CD…)
Výukový materiál zpracovaný lektory
Počet bodů
2
Archiv
Ne
Přednášející (jméno)
prof. Ing. Petr Konvalinka, CSc.
Přednášející (pracoviště)
Ing. Pavel Reiterman, Ph.D., doc. Ing. Karel Kolář, CSc., doc. Ing. Jiří Litoš, Ph.D., doc. Ing. Tomáš Klečka, CSc.
Hlavní odborné téma – program akce
Při přednáškách budou podány informace o ČSN EN 206 „Beton – část 1: Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda".
Současné požadavky na kvalitu betonu vyžadují, aby projektanti a pracovníci odborných firem byli seznámeni s vlivy, které mohou ovlivnit kvalitu a spolehlivost betonové konstrukce. Účastníci kurzu získají informace o současných poznatcích z oblasti dopravy betonové směsi, zpracování betonu, stříkaného betonu, koroze výztuže a betonu a způsobech jejich ochrany.
Typ
A
Zpětná vazba – hodnocení účastníky (ano / ne)
Zpětná vazba – hodnocení účastníky
Souhlas se zpoplatněním
ANO

Dvoudenní seminář, jehož cílem je seznámit účastníky se základními vlastnostmi betonu a jeho složek, včetně jejich zkoušení.
Rozšířeno o problematiku speciálních betonů.