Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Zkoušení vlastností betonu a jeho složek

Zkoušení vlastností betonu a jeho složek

Druh akce
seminář
Trvání
12 hodin
Určeno pro: cílová skupina (projektanti, studenti…)
Projektanty inženýrských a pozemních staveb, pracovníky investorských, dodavatelských a realizačních firem, pracovníky firem zabývajících se výrobou a zkoušením betonu a pracovníky stavebních úřadů.
Doprovodné výukové materiály (sborník, CD…)
Účastníci obdrží materiály zpracované lektory.
Počet bodů
2.0
Archiv
Ne
Přednášející (jméno)
prof. Ing. Petr Konvalinka, CSc.
Přednášející (pracoviště)
doc. Ing. Karel Kolář, CSc., doc. Ing. Tomáš Klečka, CSc., doc. Ing. Jiří Litoš, Ph. D, Ing. Pavel Reiterman, Ph.D.
Hlavní odborné téma – program akce
Účastníci kurzu získají informace o současných poznatcích z oblasti dopravy betonové směsi, zpracování betonu, stříkaného betonu, koroze výztuže a betonu a způsobech jejich ochrany.
Typ
A
Zpětná vazba – hodnocení účastníky (ano / ne)
Zpětná vazba – hodnocení účastníky
Souhlas se zpoplatněním
ANO

Cílem kurzu je seznámit účastníky se základními vlastnostmi betonu a jeho složek, včetně jejich zkoušení. Při přednáškách budou podány informace o ČSN EN 206 „Beton – část 1: Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda".
Současné požadavky na kvalitu betonu vyžadují, aby projektanti a pracovníci odborných firem byli seznámeni s vlivy, které mohou ovlivnit kvalitu a spolehlivost betonové konstrukce.