Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Zkušenosti s implementací a praktickým uplatněním nařízení č. 305/2011/EU o stavebních výrobcích

Zkušenosti s implementací a praktickým uplatněním nařízení č. 305/2011/EU o stavebních výrobcích

Druh akce
seminář
Trvání
4 hod.
Určeno pro: cílová skupina (projektanti, studenti…)
výrobci, distributoři, projektanti, technický dozor, investoři, vlastníci budov, zhotovitelé staveb, pracovníci stavebních úřadů
Počet bodů
1
Archiv
Ne
Přednášející (jméno)
Ing. Ludmila Kratochvílová
Přednášející (pracoviště)
Ing.Kratochvílová, MPO;Ing.Šimková,ÚNMZ;Ing.Hadžič,MMR;Ing.Bačáková,ITC Zlín;Ing.Štejfová,MPO;Ing.Pobiš,TZÚS;Ing.Košlerová,ČOI
Hlavní odborné téma – program akce
9.00 – 9.30 Registrace účastníků
9.30 – 9.40 Zahájení, náměstek ministra Ing. Jiří Koliba, MPO
9.40 – 10.00 Uplatnění nařízení CPR v ČR (právní rámec, principy, odpovědnost a povinnosti dotčených orgánů, úloha dalších subjektů), Ing. L. Kratochvílová, MPO
10.00 – 10.20 Aktuální stav implementace nařízení CPR (prováděcí nařízení, delegované a implementační akty), Ing. Alena Šimková, ÚNMZ
10.20 – 10.50 Povinnosti účastníků výstavby dle stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů (stavební zákon a technické normy, požadavky na stavby, proces stavby - příprava, realizace a užívání z pohledu účastníků), Ing. Žanet Hadžič, MMR
10.50 – 11.20 Harmonizované technické specifikace k nařízení CPR (normy a evropské dokumenty pro posuzování, informační portál ÚNMZ), Ing. Marie Bačáková, ITC Zlín
11.20 – 11.35 Praktické zkušenosti, diskuze
11.35 – 12.00 Přestávka na kávu
12.00 – 12.20 Poskytování informací o požadavcích na stavební výrobky s označením CE (úloha a činnost kontaktního místa, často kladené otázky), Ing. Eva Štejfová, MPO
12.20 – 12.50 Zkušenosti oznámených subjektů a výrobců s implementací CPR (povinnosti oznámených subjektů a výrobců, osvědčení, prohlášení o vlastnostech, označení CE), Ing. Jozef Pôbiš, TZÚS Praha
12.50 – 13.10 Výkon dozoru nad trhem v oblasti stavebních výrobků (úloha a zkušenosti ČOI s uváděním stavebních výrobků na trh v ČR), Ing. Monika Košlerová, ČOI
Praktické zkušenosti a diskuse
Typ
A
Souhlas se zpoplatněním
ANO

Cílem semináře je informovat o současném stavu i předpokládaném vývoji v rozsahu nařízení CPR, dosavadních zkušenostech s uplatňováním nařízení CPR v ČR po 1.7. 2013 a umožnit diskusi k danému tématu