Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Zkušenosti z realizovaných staveb protipovodňových opatření

Zkušenosti z realizovaných staveb protipovodňových opatření

Pořadatel

Druh akce
seminář
Trvání
4 hodiny
Počet bodů
1.0
Archiv
Ne
Přednášející (jméno)
Ing. Ladislav Bukovský
Přednášející (pracoviště)
Ing. Olgerd Pukl, Navimor-Invest S.A. organizační složka, Ing. Radek Veselý, SWECO Hydroprojekt, a.s.
Hlavní odborné téma – program akce
Budou představeny tyto projekty:
- Protipovodňová opatření na řece Litavce (Králův Dvůr – Beroun), 1. a 2. etapa – realizace 2008 – 2013
- Protipovodňová opatření na řece Smědé (Višňová – Víska, Minkovice) – realizace 2011 - 2013
- Protipovodňová ochrana města Berouna (Berounka, Litavka) – realizace 2012 - 2014
- Protipovodňová ochrana města Vlašim (Blanice) – realizace 2012 – 2014

a případně informace o dalších akcích (PPO Mělník, PPO Terezín).
Typ
B
Souhlas se zpoplatněním
ANO

Společná přednáška zástupce zhotovitele a projektanta o zkušenostech z většinou společně realizovaných akcí protipovodňových opatření (PPO). Přednáška bude zahrnovat prezentaci několika realizovaných akcí PPO z nedávné doby vyvolaných průběhem extrémních povodňových stavů v letech 2002, 2010 a 2013, kdy poslední povodeň v červnu 2013 přímo do některých realizací přímo zasáhla.