Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Změny právních předpisů a technických norem v elektroenergetice

Změny právních předpisů a technických norem v elektroenergetice

Pořadatel

Druh akce
seminář
Trvání
6 hodin
Určeno pro: cílová skupina (projektanti, studenti…)
elektroprojektanti
Doprovodné výukové materiály (sborník, CD…)
CD sborník
Počet bodů
1.0
Archiv
Ne
Přednášející (jméno)
Ing. Petr Lehký
Přednášející (pracoviště)
Ing.Petr Lehký, EGÚ Brno, a.s.
Hlavní odborné téma – program akce
1.Energetická legislativa, obsluha a práce na elektrickém zařízení-Ing.Pavel Kraják, ČEZ Distribuce,a.s., 2. Měření a vyhodnocení kvality elektr.energie-Ing. František Rajský,Ph.D., ČEZ Distribuce, 3. Aktualizace norem pro navrhování a stavbu venkovních vedení- Ing.Petr Lehký, EGÚ Brno,a.s., 4. Nové podmínky pro připojování do Distribuční soustavy v souvislosti s novou vyhláškou o připojení- Ing. Václav Kropáček, Ph.D., ČEZ Distribice, a.s., 5. PPnn kategorie C,D s příklady z praxe. PNE 35 7000, PNE 35 7030-kabelové skříně a pilíře, elektroměrové rozvaděče- Ing. Jiří Krajčovič, Pavel Rychtera, ČEZ Distribuční služby, s.r.o., 6. Připojovací podmínky nn, vn, vvn (průběhové měření typu A a B) - Jiří Krása, ČEZ Distribuční služby
Typ
A
Zpětná vazba – hodnocení účastníky (ano / ne)
Zpětná vazba – hodnocení účastníky
Souhlas se zpoplatněním
ANO

Energetická legislativa, měření a vyhodnocování kvality el.energie, nové podmínky připojování do Distribuční soustavy