Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

ZMĚNY V ÚZEMNÍM ROZHODOVÁNÍ, POVOLOVÁNÍ,UŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ STAVEB - nový občanský zákoník a jeho dopady do stavebního práva

ZMĚNY V ÚZEMNÍM ROZHODOVÁNÍ, POVOLOVÁNÍ,UŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ STAVEB - nový občanský zákoník a jeho dopady do stavebního práva

Pořadatel

Druh akce
seminář
Trvání
8 hodin
Doprovodné výukové materiály (sborník, CD…)
publikace lektora
Počet bodů
1
Archiv
Ne
Přednášející (jméno)
Ing. Irena Spirová, LL.M
Přednášející (pracoviště)
Mgr. Michal Knecht, specialista, vedoucí odboru územního plánování a stavebního řádu, člen České společnosti pro stavební právo, autor publikací se stavební problematikou
Hlavní odborné téma – program akce
Úvod
1. Výklad k novému občanskému zákoníku
2. Změny stavebního zákona
3. Výklad ke stavebnímu zákonu
4. Vybraná judikatura v oblasti veřejného stavebního práva
Závěr
Typ
A
Zpětná vazba – hodnocení účastníky (ano / ne)
Zpětná vazba – hodnocení účastníky
Souhlas se zpoplatněním
ANO

Od 1. 1. 2014 nabyl účinnosti očekávaný nový občanský zákoník (zákon č. 89/2012 Sb.), který má zásadní vliv i na veřejné stavební právo. V této souvislosti došlo mj. také k novelizaci správního řádu. Výklad bude tedy zaměřen jak na změny stavebního zákona provedené tzv. velkou novelou (zákonem č. 350/2012 Sb.), tak na dopady nového občanského zákoníku do veřejného stavebního práva.
Výklad k novému občanskému zákoníku účinnému od 1. 1. 2014 bude mj. zahrnovat úvod do systematiky předpisu, výklad k ustanovením souvisejícím s problematikou veřejného stavebního práva, zejména pojem nemovité věci, součásti věci (uplatnění zásady „povrch ustupuje půdě“, tedy že stavba je součástí pozemku), vlastnictví – úprava sousedských vztahů, pojem rozhrady a nezbytné cesty, stavby a přestavku, spoluvlastnictví – správa společné věci a bytové spoluvlastnictví, věcná práva k cizím věcem – právo stavby a služebnosti inženýrské sítě, přechodná ustanovení – pozemky a stavby. Předmětem výkladu budou rovněž novelizovaná ustanovení správního řádu.
Výklad ke stavebnímu zákonu po tzv. velké novele se bude věnovat změnám v základních pojmech, změnám v územním řízení s akcentem na odlišnosti v zahajování územního řízení, vč. změn v institutech zjednodušeného územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního souhlasu. Bude pojednáno také o nové právní úpravě společného územního a stavebního řízení a společného územního souhlasu a souhlasu s provedením ohlášeného stavebního záměru. Účastníci se dále seznámí se změnami v ohlašování, povolování staveb a změnami v činnosti autorizovaného inspektora. Bude pojednáno také o novelizované právní úpravě v užívání staveb (oznámení, kolaudační souhlas, předčasné užívání, zkušební provoz) a v problematice odstraňování staveb. Vybraná judikatura v oblasti veřejného stavebního práva. Diskuse. Dotazy.