Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Změny v zajišťování podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi v r. 2016 - činnost koordinátora BOZP na staveništi, plán BOZP na staveništi

Změny v zajišťování podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi v r. 2016 - činnost koordinátora BOZP na staveništi, plán BOZP na staveništi

Pořadatel

Druh akce
seminář
Trvání
4
Určeno pro: cílová skupina (projektanti, studenti…)
projektanti, realizační firmy, studenti
Počet bodů
1.0
Archiv
Ne
Přednášející (jméno)
Ing. Jindřich Pater
Přednášející (pracoviště)
Ing. Jindřich Pater, místopředseda ČKAIT Praha
Hlavní odborné téma – program akce
Dne 1. 5. 2016 nabude účinnosti novela zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, který zavedl do výstavby od 1. 1. 2007 posici koordinátora BOZP na staveništi a další nové prvky, jako je např. plán BOZP na staveništi, oznámení o zahájení činnosti na staveništi. Novela tohoto zákona aplikující v právním systému ČR nejen další požadavky EU, ale především zkušenosti z realizace nově zavedených prvků ve výstavbě od r. 2007. Novela vyšla v částce č. 36 Sbírky ČR pod č. 88/2016 Sb. Novelou jsou upraveny i další předpisy zasahující větší či menší mírou do oblasti BOZP na staveništi a to: zákon č. 455/1991 Sb., živnostenský zákon, zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce. Současně s novelou č. 88/2016 Sb. jsou ukončovány návrhy změn v prováděcích nařízeních vlády, tj. NV č. 591/2006 Sb. a NV č. 592/2006 Sb. a to tak, aby jejich účinnost byla stejně s novelou k 1. 5. 2016.
Typ
B
Souhlas se zpoplatněním
ANO

Změny v zajišťování podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi v r. 2016 - činnost koordinátora BOZP na staveništi, plán BOZP na staveništi