Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Zpevňování, těsnění a kotvení horninového masivu a stavebních konstrukcí 2015

Zpevňování, těsnění a kotvení horninového masivu a stavebních konstrukcí 2015

Druh akce
seminář
Trvání
2 dny
Počet bodů
2.0
Archiv
Ne
Přednášející (jméno)
doc.RNDr. Eva Hrubešová,Ph.D., Ing. Petr Kučera
Přednášející (pracoviště)
kolektiv přihlášených
Hlavní odborné téma – program akce
bude upřesněn
Typ
A
Souhlas se zpoplatněním
ANO

- aplikace nových materiálů a technologií pro stabilizaci důlních děl ve složitých přírodních podmínkách a velkých hloubkách (kotvení a svorníkování, nové materiály pro stavbu základkových pasů, kombinované výztuže, bezpečnostní hráze apod.)
- využití moderních technologií a materiálů pro zvýšení bezpečnosti a odstraňování poruch a havárií v podzemním stavitelství a hornictví
- nové poznatky z oblasti materiálů a technologií pro zpevňování a těsnění horninového masivu a stavebních konstrukcí
- zkušenosti z realizací v roce 2013 v oblastech hornictví, podzemního a pozemního stavitelství
-r ozvoj technologií zpevňování a těsnění hornin a horninového masivu
- problematika stabilizačních opatření při ražení podzemních děl v zastavěných územích
- těsnění podzemních konstrukcí a izolace proti vodě