Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Zpevňování, těsnění a kotvení horninového masivu a stavebních konstrukcí 2016

Zpevňování, těsnění a kotvení horninového masivu a stavebních konstrukcí 2016

Druh akce
seminář
Trvání
2 dny
Určeno pro: cílová skupina (projektanti, studenti…)
projektanti, investoři, odborná veřejnost
Doprovodné výukové materiály (sborník, CD…)
sborník
Počet bodů
2
Archiv
Ne
Přednášející (jméno)
doc. RNDr. Eva Hrubešová, Ph.D., Ing. Petr Kučera
Přednášející (pracoviště)
kolektiv účastníků
Hlavní odborné téma – program akce
- aplikace nových materiálů a technologií pro stabilizaci důlních děl ve složitých přírodních podmínkách a velkých - hloubkách (kotvení a svorníkování, nové materiály pro stavbu základkových pasů, kombinované výztuže, bezpečnostní hráze apod.)
- využití moderních technologií a materiálů pro zvýšení bezpečnosti a odstraňování poruch a havárií v podzemním stavitelství a hornictví
- nové poznatky z oblasti materiálů a technologií pro zpevňování a těsnění horninového masivu a stavebních konstrukcí
- zkušenosti z realizací v oblastech hornictví, podzemního a pozemního stavitelství
- rozvoj technologií zpevňování a těsnění hornin a horninového masivu
- problematika stabilizačních opatření při ražení podzemních děl v zastavěných územích
- těsnění podzemních konstrukcí a izolace proti vodě
Typ
A
Souhlas se zpoplatněním
ANO

Hlavním odborným tématem je aplikace nových materiálů a technologií pro stabilizaci podzemních a důlních děl ve složitých přírodních podmínkách (kotvení, svorníkování a injektáže). Využití kotevních a zpevňujících materiálů pro stabilizaci geotechnických konstrukcí.