Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Zpracování PENB – praktické zkušenosti

Zpracování PENB – praktické zkušenosti

Pořadatel

Druh akce
seminář
Trvání
4 hodiny
Počet bodů
1
Archiv
Ne
Přednášející (jméno)
Ing. Michael Trnka, CSc.
Přednášející (pracoviště)
Martin Jindrák - lektor Centra pasívního domu Brno, Ing. Zdeněk Zikán - projektant
Hlavní odborné téma – program akce
1. Princip a vhodnost využití PENB
2. Porovnání výstupů dle již neplatné vyhl. 148/2007 Sb. a stávající vyhl. 78/2013 Sb.
3. Struktura a rozdělení výpočtu, tabulkové parametry
4. Provozní a pořizovací náklady a využití výstupů PENB
5. Dotační tituly a využití výpočtů PENB, porovnání s jinými postupy
Typ
B
Souhlas se zpoplatněním
ANO

V rámci semináře budou představy hlavní rozdíly průkazů ENB dle předchozí vyhl. 148/2007 Sb. a nyní platné vyhl. 78/2013 Sb. Bude provedeno porovnání výsledků deklarativních výpočtů PENB s výstupy jiných výpočtových metodik – např. PHPP. Zároveň bude provedeno porovnání deklarativních výpočtů s reálným provozem objektů, využití výpočtů pro možnost stanovení provozních nákladů objektu a porovnání s reálným provozem. Poukázáno bude na některé výrazné rozdíly v hodnotách dle podpůrných údajů dle TNI 73 0331 a skutečnými parametry – např. při zásobování teplem CZT nebo využívání řízeného větrání s rekuperací tepla.