Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Zřizování, provoz a bezpečnostní aspekty odběrných plynových zařízení v budovách

Zřizování, provoz a bezpečnostní aspekty odběrných plynových zařízení v budovách

Druh akce
seminář
Trvání
6 hodin
Určeno pro: cílová skupina (projektanti, studenti…)
projektantům, montážním, instalačním a servisním firmám, revizním technikům PZ, provozovatelům OPZ
Doprovodné výukové materiály (sborník, CD…)
Sborník na el.nosiči, obsahující písemné příspěvky lektorů
Počet bodů
1
Archiv
Ne
Přednášející (jméno)
ČSTZ
Přednášející (pracoviště)
dle programu
Hlavní odborné téma – program akce
08.30 - 09.00 Prezence účastníků
09.00 - 09.45 Dokumentace a požadavky na zřizování, provoz, obsluhu, kontroly a revíze plynových kotelen, platné předpisy, nejčastěji se vyskytující závady. Místní provozní řád bez požadavků zohledňujících místní podmínky a organizační uspořádání provozovatele není místním, ale obecným předpisem.
Ing. Ivan Vališ – soudní znalec, obor bezpečnost práce, technické obory
09.45 - 11.00 Příklady z vyšetřování případů obecného ohrožení Policií ČR a soudy v oblasti domovních plynovodů a spotřebičů. Rozbor řešených případů výbuchů plynu, zásahů do spotřebičů, chybných pracích na plynovodech, otravách spalinami.
Ing. Jiří Buchta, CSc., předseda sekce plyn ČSTZ, soudní znalec – technické obory různé se specializací plynové zařízení
11.00 - 11.45 Systém kvalifikací montážních a servisních firem pro činnosti na plynových zařízeních, certifikace firem a výběrová řízení.
Bohuslav Hamrozi, prezident CTI ČR
11.45-12.30 Přestávka na oběd
12.30 - 13.45 Předpisové požadavky na řešení odvodů spalin od plynových spotřebičů kategorie „B" a „C".
Stanislav Kala člen Rady SK ČR, soudní znalec v oboru požární ochrana – specializace kominictví
13.45 - 14.30 Požadavky na nové technologie pro rozvod plynu v budovách (trubní a spojovací materiál, hadice, bezpečnostní prvky, odvody spalin, dokumentace, kvalifikace a zkoušky zařízení).
Ing. Miroslav Burišin, ČSTZ, specialista – konzultant
14.30-15.00 Diskuze za účasti všech přednášejících a závěr semináře

Typ
A
Souhlas se zpoplatněním
ANO

TZB - odběrná plynová zařízení v budovách - zřizování, provoz, bezpečnost