Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Zviditelňování proudění vzduchu ve větraných prostorech

Zviditelňování proudění vzduchu ve větraných prostorech

Pořadatel

Druh akce
Seminář
Trvání
7 hodin
Určeno pro: cílová skupina (projektanti, studenti…)
Projektanti VZT, Studenti VŠ z ČR
Doprovodné výukové materiály (sborník, CD…)
CD
Počet bodů
2
Archiv
Ne
Přednášející (jméno)
Ing. Tomáš Linhart
Přednášející (pracoviště)
Bc. Július Šaróka
Hlavní odborné téma – program akce
1. Teoretické základy větrání, výpočty dosahů proudu vzduchu v závislosti na množství vzduchu a rozdílu teplot
2. Aplikace na teoretický projekt
3. Ověření výpočtů zviditelněním proudění vzduchu kouřovou zkouškou
Typ
A
Souhlas se zpoplatněním
ANO

Poskytnout výpočtový nástroj projektantům a studentům VŠ pro výpočty vzduchotechniky s ohledem na ekonomické využití přiváděného vzduchu do větraných prostor a ověření výpočtu zviditelněním proudění pomocí kouřové zkoušky.