Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Zvláštní pravomoci stavebního úřadu, vybrané činnosti ve výstavbě a dokumentace staveb

Zvláštní pravomoci stavebního úřadu, vybrané činnosti ve výstavbě a dokumentace staveb

Druh akce
seminář
Trvání
6 hodin
Určeno pro: cílová skupina (projektanti, studenti…)
Seminář je určen zejména pracovníkům stavebním úřadům, dotčeným orgánům, investorům, projektantům a inženýrským organizacím.
Doprovodné výukové materiály (sborník, CD…)
materiály k semináři
Počet bodů
1.0
Archiv
Ne
Přednášející (jméno)
Ing. Marcela Pavlová
Přednášející (pracoviště)
Ing. Marcela Pavlová
Hlavní odborné téma – program akce
Odborný program semináře:
◾Aktuální informace o legislativních změnách v předpisech stavebního práva
◾Problematika části čtvrté stavebního zákona v rozsahu:
• kontrolní prohlídky
• neodkladné odstranění stavby
• nutné zabezpečovací práce
• nezbytné úpravy, stavební příspěvek
• údržba stavby
• vyklizení stavby
• výkony rozhodnutí
• povinnost a odpovědnost osob při přípravě a provádění staveb
◾Obecné požadavky na výstavbu, povolování výjimek
◾Vybrané činnosti ve výstavbě
◾Dokumentace staveb
• dokumentace pro vydání územního rozhodnutí
• projektové dokumentace pro povolování staveb
• projektová dokumentace pro provádění staveb
◾Dotazy
Typ
A
Zpětná vazba – hodnocení účastníky (ano / ne)
Zpětná vazba – hodnocení účastníky
Souhlas se zpoplatněním
ANO

Seminář bude zaměřen na rozhodovací praxi stavebních úřadů v souvislosti s jejich zvláštními pravomocemi, dále na vybrané činnosti ve výstavbě a náležitosti dokumentací a projektových dokumentací po novele vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb.