Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Zvláštní pravomoci stavebního úřadu, vybrané činnosti ve výstavbě a dokumentace staveb včetně informací o projednávané velké novele stavebního zákona

Zvláštní pravomoci stavebního úřadu, vybrané činnosti ve výstavbě a dokumentace staveb včetně informací o projednávané velké novele stavebního zákona

Druh akce
seminář
Trvání
6 hodin
Doprovodné výukové materiály (sborník, CD…)
materiály k semináři
Počet bodů
1.0
Archiv
Ne
Přednášející (jméno)
Ing. Marcela Pavlová
Přednášející (pracoviště)
Ing. Marcela Pavlová
Hlavní odborné téma – program akce
Odborný program semináře:
•Aktuální informace o velké projednávané novele stavebního zákona v rozsahu: ◦definice nových pojmů
◦náležitosti závazných stanovisek dotčených orgánů
◦majetkoprávní doklady pro umístění a povolení záměru
◦záměry, které nevyžadují územní rozhodnutí ani stavební povolení
◦stavby, terénní úpravy a udržovací práce nevyžadující stavební povolení ani ohlášení
◦jednoduché stavby, terénní úpravy a udržovací práce, u kterých postačí ohlášení
◦společné řízení
◦koordinované řízení s posouzením vlivů na životní prostředí
◦změny v kolaudaci staveb

•Problematika části čtvrté stavebního zákona v rozsahu: ◦kontrolní prohlídky
◦neodkladné odstranění stavby
◦nutné zabezpečovací práce
◦nezbytné úpravy, stavební příspěvek
◦údržba stavby
◦vyklizení stavby
◦státní dozor ve věcech územního plánování a stavebního řádu
◦výkony rozhodnutí a jejich financování
◦povinnost a odpovědnost osob při přípravě a provádění staveb

•Obecné požadavky na výstavbu, povolování výjimek
•Vybrané činnosti ve výstavbě
•Dokumentace staveb podle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb
•Diskuse, odpovědi na dotazy účastníků
Typ
A
Zpětná vazba – hodnocení účastníky (ano / ne)
Zpětná vazba – hodnocení účastníky
Souhlas se zpoplatněním
ANO

Seminář je určen zejména pracovníkům stavebním úřadům, dotčeným orgánům, investorům, projektantům a inženýrským organizacím.

Seminář bude zaměřen na rozhodovací praxi stavebních úřadů v souvislosti s jejich zvláštními pravomocemi, dále na vybrané činnosti ve výstavbě a náležitosti dokumentací a projektových dokumentací po novele vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb. Účastníci budou rovněž informováni o projednávané významné novele stavebního zákona.