Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

ČSSI a UMPRUM podporuje stáže studentů v projektových ateliérech

ČSSI a UMPRUM podporuje stáže studentů v projektových ateliérech

Český svaz stavebních inženýrů (ČSSI) a UMPRUM spustilo nový program stáží pro studenty architektury. Studenti architektury tak nově mají možnost nahradit si 1 semestr ateliérové výuky praktickou stáží v architektonickém nebo projektovém ateliéru.

Podrobné informace jsou uveřejněny na webu UMPRUM.