Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Databáze CŽV

Akce je akreditovaná. Počet bodů: 1
A. Identifikační údaje žadatele (pořadatele – poskytovatele vzdělávacího programu)
Pořadatel
ČKAIT Brno
Vrchlického sad 2
Brno
60200
Brno - město
45770743
545574310
CZ45770743
www.ckait.cz
Hedvika Fuksová
B. Údaje o vzdělávacím programu
POUŽITÍ TEPELNĚ IZOLAČNÍCH SENDVIČOVÝCH PANELŮ V KONTEXTU PBŘ STAVEB
seminář
Ing. Tomáš Doležal
Ing. Tomáš Doležal, technický konzultant Kingspan, a.s.
Přednáška je určena pro projektanty v oboru PBŘ, ev. projektanty pozemních staveb na téma nové právní předpisy v oboru PBŘ staveb, a sice zejména v kontextu volby izolačních materiálů LOP (sendvičové izolační panely), vysvětlení čl. 5.4.11 ČSN 730 810, příklady z praxe včetně diskuse s odbornou veřejností/specialisty v oboru posuzování PBŘ apod.
1. Představení firmy, sendvičové izolační panely - historie, rozdělení, vlastnosti, kritéria použití, vzorky, přístupy k PBŘ staveb, normy, legislativa, čl. 5.4.11 + QC DP1. 2. Šíření plamene po povrchu, hořlavost, reakce jádra, kouřivost, chování při skutečném požáru, certifikace, zkoušení panelů, příprava norem, podklady pro projektanty, PBŘ - projekty. 3. Teorie vs praxe, poruchy, vady, chybné aplikace, případové studie, technická podpora, konzultace, služby pro projektanty. 4. Dotazy, diskuse, závěr.
4 hodiny
AO oboru požární bezpečnost staveb a pozemní stavby
materiály výrobců firmy panelů KINGSPAN (brožury, technické listy, vzorky apod.)
C. Termíny akce
1. Termín
07.04.2020
07.04.2020
09.00
Fakulta stavební VUT v Brně
Veveří 95
Brno
0
0