Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Databáze CŽV

Akce je akreditovaná. Počet bodů: 1
A. Identifikační údaje žadatele (pořadatele – poskytovatele vzdělávacího programu)
Pořadatel
ČKAIT Brno
Vrchlického sad 2
Brno
60200
Brno - město
45770743
545574310
CZ45770743
www.ckait.cz
Hedvika Fuksová
B. Údaje o vzdělávacím programu
OBČANSKÝ ZÁKONÍK pro projektanty
seminář
JUDr. Eva Kuzmová
JUDr. Eva Kuzmová právník specializující se na problematiku stavebního zákona, GDPR a ochrany osobních údajů
OBČANSKÝ ZÁKONÍK pro projektanty
• Vztah OZ a SZ • Zásady soukromého práva • Ochrana soukromých práv • Osoby – fyzické, právnické – vznik, zánik, obchodní rejstřík, spotřebitel, podnikatel • Zastoupení – plná moc, prokura • Věci a jejich rozdělení – věci movité, nemovité, superficies solo cedit, stavba • Právní skutečnosti – neplatnost úkonů – jak se dovolat neplatnosti smlouvy, jaké to má následky, promlčení – princip, jak se dovolat promlčení práva, v jakých lhůtách, jaké to má následky • Absolutní majetková práva, věcná práva - vlastnické právo, sousedská práva věcná práva k věci cizí – věcná břemena, právo stavby • Relativní majetková práva – vznik, změny, zánik závazků – uzavření smlouvy, její forma, platnost a účinnost, spotřebitelské smlouvy, změny smlouvy, způsoby ukončení smluv • Závazky z právních jednání – přehled jednotlivých smluvních typů upravených občanským zákoníkem, podrobný rozbor kupní smlouvy a smlouvy o dílo • Závazky z deliktů – náhrada škody, bezdůvodné obohacení • Přechodná ustanovení
4 hodiny
AO všech oborů
C. Termíny akce
1. Termín
02.09.2020
02.09.2020
09:30
Fakulta stavební VUT v Brně
Veveří 95
Brno
Brno - město
0
0
2. Termín
11.11.2020
11.11.2020
09:30
Fakulta stavební VUT v Brně
Veveří 95
Brno
Brno - město
0
0