Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Databáze CŽV

Akce je akreditovaná. Počet bodů: 1
A. Identifikační údaje žadatele (pořadatele – poskytovatele vzdělávacího programu)
Pořadatel
ČKAIT Karlovy Vary
Penzion Hestia, Stará Kysibelská 45
Karlovy Vary
36009
Karlovy Vary
45770743
353234634
CZ45770743
www.ckait.cz
Ing. Svatopluk Zídek, 724 113 843
RSS a OP ČSSI Karlovy Vary, ČSSI Praha, NPÚ, Bavorská IK, Durynská IK, SKSI, Polská IK
B. Údaje o vzdělávacím programu
30 let české architektury zrcadlem Stavby roku
seminář
OK ČKAIT Karlovy Vary
doc. Ing. arch. Radomíra Sedláková, kurátorka NG, předsedkyně poroty Stavba roku
Soutěž Stavba roku pravidelně každý rok odráží zajímavým způsobem dění v české architektuře a stavitelství. Byť se stavby musí hlásit, tedy porota si nevybírá sama podle svého uvážení, je za 27 let existence soutěže patrné, jak se proměňuje společenská objednávka na stavby, jak se mění investoři, jak se mění stavební firmy (slučují se, zanikají, mění hlavní obor zaměření), stejně tak lze sledovat, jak se mění architektonické směry a tendence, které se v Česku prosazují. Soutěží prošlo více než 1300 staveb, lze tedy přece jen zobecňovat.
30 let české architektury z pohledu soutěže Stavba roku.
4 hodiny
autorizované osoby, projektanti, stavební firmy
C. Termíny akce
1. Termín
21.09.2021
21.09.2021
09:00
Společenský sál, Krajská knihovna Karlovy Vary
Závodní 378/84
Karlovy Vary
Karlovy Vary
500
500