Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Databáze CŽV

Akce je akreditovaná. Počet bodů: 1
A. Identifikační údaje žadatele (pořadatele – poskytovatele vzdělávacího programu)
Pořadatel
ČKAIT Praha
Sokolská 15
Praha 2
12000
Praha 2
45770743
227090128
CZ45770743
www.ckait.cz
K.Pazderková tajemnice oblasti, tel.: 227 090 128, e-mail: praha@ckait.cz
IC ČKAIT
B. Údaje o vzdělávacím programu
Příčiny zvýšené vlhkosti historických staveb a šetrné metody nápravy stavu
seminář
Ing. Dagmar Michoinová, Ph.D.
Ing. Dagmar Michoinová, Ph.D. , Ing. arch. Miloslav Hanzl
Seminář je zaměřen na zjišťování příčin a jejich odstraňování u historických staveb, praktické příklady.
· Principy odvodu zemní vlhkosti u neizolovaných historických staveb · Hlavní příčiny poškození historických neizolovaných staveb zvýšenou zemní vlhkostí · Typické projevy poškození historických neizolovaných staveb zvýšenou zemní vlhkostí · Rozpor mezi některými soudobými a šetrnými postupy sanace zvýšené vlhkosti historických staveb · Soubor příkladů uplatnění šetrných metod v praxi Přednášející: Ing. Dagmar Michoinová – odbor technologické laboratoře NPÚ Ing. arch. Miloslav Hanzl – projektant se zaměřením na historické stavby
4 hodiny
Odborná veřejnost
C. Termíny akce
1. Termín
03.03.2021
03.03.2021
14:00
Budova ČKAIT
Sokolská 15
Praha 2
ČR/Praha
0
0