Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Databáze CŽV

Akce je akreditovaná. Počet bodů: 1
A. Identifikační údaje žadatele (pořadatele – poskytovatele vzdělávacího programu)
Pořadatel
Informační centrum ČKAIT, s.r.o.
Sokolská 15
Praha 2
12000
ČR/Praha
25930028
227090224
CZ45770743
www.ic-ckait.cz
Ing. Miroslava Rychetská
B. Údaje o vzdělávacím programu
ŠIKMÉ STŘECHY – návrh, vady, poruchy, údržba
seminář
Ing. Lenka Hanzalová
Ing. L. Hanzalová, Ph.D., Ing. J. Víchová, Ing. E. Hellerová, Ing. Z. Vyoralová, Ph.D.
Seminář je zaměřen na otázky týkající se vad, poruch a údržby šikmých střech. Probrány budou povinnosti prováděcích stavebních firem a vlastníků objektů z hlediska právních a navazujících předpisů, problematika návrhu, realizace a případných následných poruch a údržby šikmých střech. Samostatná část bude věnována spalinovým cestám – konstrukčním požadavkům a souvisejícím předpisům
14.00 – 14.10 Zahájení, úvod do problematiky Ing. Lenka Hanzalová, Ph.D., ČVUT v Praze, Fakulta stavební, soudní znalec se specializací střešní konstrukce a obvodové pláště budov 14.15 – 14.50 Technické požadavky na stavby a jejich údržbu v předpisech stavebního práva Ing. Jitka Víchová, Česká společnost pro stavební právo 15.00 – 16.30 Vady šikmých (nejen) střech aneb „ Ani náročná údržba není nic platná, když je střecha od začátku špatná“ Ing. Eva Hellerová, soudní znalec, specializace střechy, střešní pláště 16.35 – 17.33 Spalinové cesty – funkční a konstrukční požadavky Ing. Zuzana Vyoralová, Ph.D., ČVUT v Praze, Fakulta architektury
4 hod.
odborná veřejnost
C. Termíny akce
1. Termín
23.11.2020
23.11.2020
14:00
Dům ČKAIT
Sokolská 15
Praha 2
Praha
0
0