Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Databáze CŽV

Akce je akreditovaná. Počet bodů: 1
A. Identifikační údaje žadatele (pořadatele – poskytovatele vzdělávacího programu)
Pořadatel
ČKAIT Praha
Sokolská 15
Praha 2
12000
Praha 2
45770743
227090128
CZ45770743
www.ckait.cz
K.Pazderková tajemnice oblasti, tel.: 227 090 128, e-mail: praha@ckait.cz
Informační centrum ČKAIT
B. Údaje o vzdělávacím programu
Jak ovlivňuje nedostatečné či nesprávné určení vnějších vlivů či podcenění správného rozsahu revize její objektivní provedení
seminář
Ing. Miloslav Valena, soudní znalec v oboru elektrotechnika a revizní technik
Ing. Miloslav Valena, soudní znalec v oboru elektrotechnika a revizní technik
Pokračování názvu - i následné zpracování revizní zprávy, a některá nová rizika plynoucí z nekvalitní práce projektanta a montéra při této činnosti. Přednáška chce především upozornit na některá rizika při provádění revizí i následném zpracování revizní zprávy a ukázat, jakým způsobem tuto činnost ovlivňuje nedostatečné či nesprávné určení vnějších vlivů, chybné doporučení revizních lhůt, podcenění správného rozsahu revize a v neposlední řadě pak i získávání relevantních podkladů a informací nejen od projektanta ale i od montéra nutných pro objektivní zpracování revizní zprávy, a to zejména po 1.6.2019. Prolínajícím tématem celé přednášky pak jsou opakující se mýty i pravda o nich nejen v praxi revizní technika pohledem soudního znalce.
Rozsah revizní zprávy a jeho vliv na objektivní zpracování revizní zprávy Rizika při provádění revize i při zpracování revizní zprávy Podklady od projektanta a montéra pro zpracování revizní zprávy Stále se opakující mýty a jejich pravda v současnosti
4 hodiny
Odborná veřejnost
C. Termíny akce
1. Termín
12.05.2021
12.05.2021
14:00
Budova ČKAIT
Sokolská 15
Praha 2
ČR/Praha
0
0